Подова замазка Fermacell за изравняване на неравности над 10 мм

Fermacell Bounded Leveling Compound

Когато конвенционалните замазки достигнат своите граници, се използват сухи, насипни замазки като новата Fermacell Bounded Leveling Compound на компанията James Hardie. Този продукт позволява изравняване на височини от 10 мм и има особено фина повърхностна структура.

Fermacell Bounded Leveling Compound

При ремонти подовете обичайно са един от основните акценти. Тъй като те често са силно увредени и неравни се налага пълното им саниране. Точно в тези случаи сухите замазки отдавна са доказали качествата си. Освен за заравняването те спомагат и за постигане на по-добри топлоизолационни, шумоизолационни и противопожарни свойства на подовете.

Fermacell Bounded Leveling Compound

Въпреки това основните проблеми възникват, тогава когато височините за заравняване надхвърлят 60 мм, стойност след която конвенционалните замазки на пазара не функционират както е необходимо. Според спецификациите на Fermacell, продуктът може да се използва на височини на неравностите от 10 до 2000 мм (при дебелини на слоя 300 мм). Материалът се състои от рециклирана пластмасова пяна и циментово свързващо вещество. Благодарение на бързия процес на полагане на замазката върху нея може да се стъпва след 12 часа и да се положи последващо подово покритие след 24 часа. Материалът е подходящ за употреба във влажни помещения, не е запалим и отговаря на клас строителни материали A2-s1, d0. Освен това е устойчив на гниене и вредители, и е без съдържание на силикон и биоциди.

За повече информация: James Hardie

Вижте също...