pixel

Подземна проверка преди ремонт

Heck

При съществуващи сгради е важно да се извърши проверка под терена в дълбочина, за да се проучи тяхната товароносимост преди ремонт или обновяване и да се избегнат неприятни и скъпи изненади.

Всеки, който планира основни мерки по външната фасада на съществуваща сграда, може да използва тест за разрушимост на тъканите, за да провери носещата способност на старата мазилка. За тази цел се влага арматурен хоросан в участък от армиращата тъкан. След едноседмично изсушаване тъканта отново се изтръгва от хоросана. Ако старото покритие се отдели от стената, то не се счита за стабилно и трябва да се поднови.

Ако става въпрос основно за незначителни ремонти, достатъчно е да се разчита на по-опростени методи за изпитване. В теста за напречно изрязване с обикновен нож се издрасква едно каре в стената, натиска се върху него тиксо и се дръпва с рязко движение. Ако повече от 30 % от квадрата паднат от стената, старото покритие не е стабилно. Трябва да се намери и лекарство, ако старата стена цапа. Може да се установи, като просто се забърше с ръка. Замърсяванията, включително подкожушванията, също трябва да бъдат премахнати. Тук често е достатъчна водоструйка.

Фините пукнатини в довършителната мазилка могат да бъдат премахнати с помощта на подходящо покритие, напр. Heck SSM структурна каша. Ако повърхността е силно абсорбираща, то най-добре е да я тествате, като я намокрите с вода, а при нужда да нанесете дълбок грунд, напр.  Heck TG W Plus, който укрепва мазилката и намалява нейната абсорбция.

По принцип се препоръчва да се нанесе подходящ грунд, например универсален грунд Heck UG, преди всякакви работи по стената или фасадата, независимо дали се боядисва или подменя мазилката.

Може да харесате още...

Izolacii.eu