Покривен дизайн. Холкери от FIBRANxps

Покривите отдавна вече не са само защита срещу атмосферните въздействия – те са също така и важна естетическа и функционална част на сградите. Плоските покриви с равните си площи под открито небе определено притежават чар и привлекателност. Те могат да бъдат проектирани и аранжирани за отмора и развлечения, да бъдат използвани като паркинги или дори да се превърнат в истинска градина в центъра на града. Те в повечето случаи могат да бъдат много полезни допълнителни пространства.

Площта на покрива може да стане изцяло използваема посредством изграждането на обърнат плосък покрив.

Обърнатият покрив е революционно откритие, което дава на инвеститорите възможността да увеличат полезната площ без допълнителни разходи, като по този начин нараства стойността на сградата. Обърнатият покрив носи добавена стойност в две посоки. От една страна е допълнителната полезна площ под формата на градина, тераса или паркинг на покрива. От друга страна, принципът на обърнатия покрив гарантира няколко пъти по-продължителен живот на хидроизолацията, като по този начин трайността на целия покрив се увеличава. Обърнатият покрив изисква такава топлоизолация, която да запазва топлоизолационните си способности, дори и при въздействието на влага.

В системите за обърнат покрив се използва топлоизолацията от екструдиран полистирен FIBRANxps и се постига:
1. Дълготрайност на покрива
Дълготрайността на покрива е гарантирана от това, че хидроизолационната мембрана е топлоизолирана, механично защитена и UV-защитена.
2. Постоянна топлоизолация
Топлоизолацията FIBRANxps предпазва сградата от студ и топлина, дори във влажна среда.
3. Използване на повърхността
FIBRANxps е твърд топлоизолационен продукт, благодарение на което площта може безпроблемно да се използва за преминаване на хора и превозни средства.
4. Лесен монтаж и поддръжка
Обърнатият покрив се монтира от предварително готови елементи, така че модификациите в изпълнението му са съвсем прости.
5. Ремонт
Мястото на повредата или евентуална грешка при полагането на хидроизолационния слой се откриват бързо и лесно могат да бъдат поправени.
6. Околна среда
Покритите с чакъл или с дървени пътеки и особено зелените обърнати покриви създават късче природа в градската джунгла от бетон.
7. Цена
Бързият и лесен монтаж на обърнатите покриви, възможността за използване на площта, качеството на сградата и постоянната й защита – всички тези фактори гарантират най-големите предимства за собственика/инвеститора, както и за строителя на сградата.

В конструкцията на обърнатия плосък покрив твърдите топлоизолационни плочи FIBRANxps предпазват хидроизолационната мембрана от широки температурни колебания, ултравиолетови лъчи и механични повреди.

Със своята затворена клетъчна структура плочите FIBRANxps осигуряват безупречна топлоизолация, дори и във влажни условия.

Благодарение на качествата на материала, още една друга разновидност на продукта FIBRANxps намира приложение при изграждането на покрива, по-специално в критичните за хидроизолацията зони.

Кое е важното при поставянето на хидроизолационната мембрана?
Хидроизолационната мембрана се поставя директно върху хоризонталната носеща конструкция или върху наклонен скат с осигурен дренаж в най-ниската му точка. Минималният наклон зависи от вида на хидроизолационния слой и начина на отводняване на покрива. Наклон при равни гладки повърхности, който гарантира ефективно оттичане на водата, е 1,5%. От гледна точка на практическия опит, обаче, се препоръчва наклон от минимум 2%. Хидроизолационната мембрана трябва да бъде поставена качествено. Отводнителната система, от своя страна, трябва да бъде проектирана и изпълнена в съответствие с конкретните експертни данни относно климатичните характеристики на местоположението на сградата. За да се предотврати излишното почистване на отводнителната система на покрива, трябва да се обърне допълнително внимание на водоотвеждането при ъгли, бордове, вдлъбнатини, воронки и отвори и други критични детайли при полагане на хидроизолационната мембрана. Ъглите, при които мембраната може да се повреди, се оформят преди полагане на хидроизолацията с циментов разтвор или с триъгълен холкер от FIBRANxps.

Водата, която не се оттича и застоява, има по-вредно влияние върху обшивките на покрива, отколкото върху положената мембрана като цяло. Това е така, защото се увеличава възможността от пробив и изтичане по шевовете и застъпванията. В тези връзки има възможност за относително движение и температурни разширения. Обшивките трябва да бъдат проектирани и изпълнени по такъв начин, че да се отклонява притока на вода от тях. За да се постигне това трябва да се оформят холкери – от пластичен строителен разтвор или по-практичният начин е да се инсталират тези специални елементи от FIBRANxps – във всички области, където хоризонталната повърхност на покрива среща вертикални повърхности. Това най-често се наблюдава при бордове, комини и покривни сервизни помещения. Трябва да се даде възможност водата да се оттича и за да се постигне това, трябва да се избягват правите ъгли и острите ръбове, вдлъбнатите и изпъкналите ъгли.

Здравината на конструкцията в тези части трябва да се осигури, както и да се осъществи плавен преход между вертикалните и хоризонталните повърхности. Обшивките трябва да са разположени върху кривина под 45° спрямо двете повърхности, за да намали риска от напукване, което се получава когато повърхностите са под прав ъгъл. Водоплътността и намаляването на риска от пропускане на вода в тези зони се гарантира от избягването на обшивки в зоните с най-ниска кота на покрива и правилното изпълнение на покривните наклони. Предизвикателство за специалистите е проектирането и оформянето на детайли на нови и съществуващи покриви.


Холкерите от
FIBRANxps имат форма на триъгълна призма с основа равнобедрен правоъгълен триъгълник. Те могат да са изработени с различни размери в зависимост от изискванията на конкретния проект. От практична гледна точка най-удобни и предпочитани са тези, чиято основа има катет 10 cm. Закрепването може да бъде механично – с дюбел или с лепене.

Строителните лепила, които могат да бъдат използвани, са полимерни за топлоизолация или универсални битумни с хидроизолационна и залепваща функция, които се използват за студено хидроизолиране и за залепване на топлоизолационни плочи. Те са съвместими с цимент и пясък и не съдържат разтворители. Преди полагане на холкерите от FIBRANxps се изисква подготовка на основата като бетонните повърхности трябва да са почистени от прах, циментно мляко, кофражни масла, пълнители и други препарати. Пукнатините или каверните в ъглите трябва да се поправят предварително. Хоризонталните повърхности трябва да са с наклон не по-малък от 1,5%, за да се улесни стичането на водата към водосточните канали.

При монтиране на холкерите по ъгловите повърхности е необходимо да се изравни, почисти и навлажни повърхността и да се нанесат два пласта – грундиращ, разреден с вода, и основен, който се нанася със шпакла по цялата им повърхност, която е предназначена за залепване. Холкерите от FIBRANxps се притискат силно към основата, за да се осигури плътното им залепване.

Не се препоръчва да се работи се при температури под 5°C, в дъждовно време и да се лепи по замръзнали повърхности или в контакт с растителни, животински или минерални масла.

FIBRAN създаде холкерите от FIBRANxps:
за да се избегнат мокрите процеси;
за да се ускори темпото на строителните работи и съответно да се съкратят строителните срокове;
за да даде удобство и практичност на изпълнителите на покривните работи;
за да елиминира риска от криви и неравни циментови холкери, които биха се оказали лоша основа за хидроизолационния слой, които следва;
защото FIBRAN е компания, която се ръководи от желанието за постоянно усъвършенстване и развитие, за въвеждане на иновативни технологии и оборудване, за обогатяване на възможностите за производство и съответно възможностите за задоволяване на нарастващите изисквания на потребителите.

Защото FIBRAN е компания, на която можете да разчитате!