pixel

Полагане на армирана шпакловка Мultipor лек разтвор

Топлоизолационната система за външни стени Мultipor е предназначена за изпълнение на външна изолация на фасадни стени на сгради, изградени от зидария (тухли, блокчета) или бетон (излят на място или предварително изготвени панели) с клас по реакция на огън А1 или А2-s2, d0 съгласно БДС EN 13501-1 или А1 съгласно Решение 96/603/ ЕО (допълнено).

Приложима е както върху нови, така и върху вече съществуващи вертикални стени (саниране). Системата трябва да осигурява топлинно съпротивление ≥ 1 m2K/W.

Системата е неносещ коструктивен елемент, който не допринася непосредствено за стабилността на стените, върху които се монтира, но има ефект върху дълготрайността като подобрява защитата от атмосферни въздействия. Не е предназначена да осигурява херметичност на строителната конструкция.

Системата, според метода на закрепването ѝ съгласно ETAG 004, се класифицира като (1) чисто свързана система или (2) механично закрепена система с анкери и допълнително лепило.

Multipor

При втория тип системи натоварването е напълно разпределено от механичните приспособления за закрепване, като лепилото се използва преди всичко за осигуряване на равнинност на инсталираната система.

Може да харесате още...