pixel

Автор: Ксела България

Плочи от клетъчен бетон Ytong за тънки зидарии

Новите елементи ускоряват работата и спестяват свързващ разтвор. В края на миналата година в завода на „Ксела България“ в София стартира серийното производство на плочи за тънки зидарии. Предимствата на тези елементи са многобройни и очевидни: – Използва се над 25% по-малко зидарски лепилен разтвор, а...

Xella

Устойчиво строителство с продукти на Ксела

Чрез своите марки Ytong, Silka и Hebel групата Ксела е най-големият световен производител на продукти от автоклавен клетъчен бетон и на калциево-силикатни елементи за нуждите на строителството. Климатично неутралната марка Multipor е търговското име на негорими минерални изолационни плочи. Марките са синоним за съвременно строителство, в...

Multipor

Полагане на армирана шпакловка Мultipor лек разтвор

Топлоизолационната система за външни стени Мultipor е предназначена за изпълнение на външна изолация на фасадни стени на сгради, изградени от зидария (тухли, блокчета) или бетон (излят на място или предварително изготвени панели) с клас по реакция на огън А1 или А2-s2, d0 съгласно БДС EN 13501-1...

Xella

Xella се ангажира с амбициозна, научно обоснована цел за намаляване емисиите от въглероден диоксид

Xella Group, водещ европейски производител на строителни материали, предлагащ устойчиви, ефективни и достъпни решения за стенни конструкции, публикува доклада си за устойчивост за 2022 г. В допълнение, Xella оповести, че целите ѝ за намаляване на CO2 емисиите до 2030 г. са изпратени за валидиране на инициативата...