pixel

Полагане на първия ред с помощта на цокълен профил

Монтажът започва с подвеждане на котите и фиксиране на горен ръб цокъл.

Разбъркването на лепилния и шпакловъчен състав Multipor лек разтвор става, като към 20 kg суха смес се прибавят с 8 l вода (40% вода от масата на сухата смес) и се бърка с електрическа бъркалка до пълно хомогенизиране на разтвора.

Лепенето си извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), хоризонтално по дължината на фасадата. Лепилото се нанася върху плочата по цялата повърхност (минимум 70%) с назъбена маламашка (с 12 mm зъб при дебелина на плочата до 125 mm и с 16 mm зъб при дебелина на плочата над 150 mm). Минималната дебелина на лепилото е 5 mm. Фугите не се залепват.

Плочите се поставят върху подготвената основа със застъпване ≥ 150 mm хоризонтално и се наместват с лек натиск върху стената.

Нанасяне лепило с 10-mm маламашка, при изравняване неравности мaкс. 3 mm/m.
Нанасяне лепило с 15-mm маламашка, при изравняване неравности макс. 5 mm/m.
Нанасяне лепило с 20-mm маламашка, при изравняване неравности макс. 8 mm/m.
Допуска се напластяване по краищата, при изравняване до макс. 10 mm/m.

При залепване на топлоизолационните плочи при отвори (за прозорци, врати и др.) да се предвиди помощна конструкция/осигуряване срещу подхлъзване, която да се запази по време на целия процес на монтаж.

Дюбелирането се извършва за механично закрепената система с допълнително лепило, съгласно разработени схеми в зависимост от необходимия брой дюбели (анкери) на квадратен метър.

Multipor

Минималната дълбочина на монтаж и видовете основи, върху които могат да се монтират описаните в БТО дюбели са дадени в съответното ETA на дюбелите.

Механичното закрепване на топлоизолационните плочи трябва да се извърши след залепването им към фасадната стена, като се спазва времето, указано от производителя на лепилото, но не по-малко от 24 часа след залепването.

Може да харесате още...

Izolacii.eu