Полагане на топлоизолационна система FIBRANxps

Изолацията на фасадите може да спести до 40% от разходите за енергия. Освен това, благодарение на изолацията на фасадите се увеличава стойността на имота. С продуктите FIBRANxps ETICS се постига отлично ниво на енергиен ефект.

Инсталирането на топлоизолацията на фасадите трябва да се изпълни перфектно, така че системата да има пълен ефект. С избора конкретно на FIBRANxps ETICS отпада рискът да купите некачествена топлоизолация, защото продуктите FIBRANxps ETICS не „остаряват” във времето.