Монтаж на гипсови плоскости Knauf Cleaneo® Akustik

В началото на 2016 г. Кнауф България стартира производството на плоскости Cleaneo® Akustik в завод Марица, с. Медникарово – нова линия акустични плоскости за създаване на комфортни вътрешни пространства. Това улесни не само доставката им до всяка точка на страната, а и ги направи по-изгодни на по-добра цена.

Перфорираните гипсови плоскости Knauf Cleaneo® Akustik разграждат вредните вещества и неутрализират миризми като формалдехиди, ацеталдехиди и много други летливи органични съединения, отделящи се в ежедневието на човека. Плоскостите създават много по-благоприятен микроклимат в помещенията, осъществявайки 24-часов каталитичен процес без натрупване на вредни вещества или изразходване на зеолитните минерали, които се съдържат в гипсовото ядро на плоскостите.