pixel

Предстои авариен ремонт на жп гара „Подуяне“

Предстои авариен ремонт на жп гара

infrastructure.bg

Служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев направи изненадваща проверка на Централна жп гара София и на жп гара Подуяне. Той беше придружаван от генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) Красимир Папукчийкси.

За подуенската гара министър Алексиев разпореди спешен авариен ремонт поради лошото състояние на гарата. Той изиска обследване на течовете, осветлението и отоплението в нея. Министър Христо Алексиев нареди създаване на спешни ремонтни бригади в структурата на НКЖИ за поддръжка на малки гари.

Жп гара Подуяне е включена в проект за обновяване на три жп гари на стойност 4 245 000 лв. с ДДС, част от втора фаза на проекта за модернизация на трасето Пловдив – Бургас. В този порект попадат още гарите Искър и Казичене. Според оповестения досега график търг за този проект следва да бъде обявен през май 2017 г.

Проверката установи, че Централна жп гара София не е добре поддържана – бяха констатирани нередности, свързани с хигиената на гарата. По тази причина министър Алексиев нареди ежедневен контрол и мониторинг при почистването на най-голямата гара в страната, поиска пълна информация за почистващата фирма, като беше категоричен, че ако ситуацията не се подобри, ще бъдат наложени финансови санкции. Освен лошата хигиена на Централна жп гара София бяха забелязани течове, които следва да бъдат отстранени от фирмата, извършила ремонта, в рамките на гаранционните срокове.

Ремонтът на софийската централна жп гара беше завършен през април 2016 г. и струваше 62 млн. лв. Все още тече гаранционният срок и отстраняването на дефектите е за сметка на изпълнителя.
Наскоро НКЖИ обяви търг за 3-годишна поддръжка на сградните системите в Централна жп гара София.

Участниците следва да имат опит в поддръжката на BMS системи, както и да може да прилага системи за управление на качеството. Кандидатите трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката. Оферти се приемат до 27 февруари 2017 г.

Може да харесате още...