Препроектирането на „Хемус“ – със скоростна връзка към летището на Вълка

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!