Приложение на вата URSA в стена

Сухото строителство предлага разнообразни възможности за свободно и гъвкаво оформление на помещенията. При това не се внася допълнителна влага от строителните работи. С леки преградни стени могат да се изградят стройни конструкции също и с високи изисквания по отношение на звукоизолацията и противопожарната защита. Филцът за преградни стени URSA е негорим.

Обикновено за конструкцията на леки стени се използват метални профили или дървен материал. Дървените стойки могат да поемат статично натоварване също като носещи стени. Тъй като ширините на предлаганите от URSA филц за преградни стени, изолационни плочи за дървено строителство и филц за сухо строителство са съгласувани в завода с обичайните растерни размери, те могат да се монтират между профилите практически без изрезки. Винаги е препоръчително цялостно запълване, като по този начин не е необходимо допълнително фиксиране.

Вижте също...