Автор: Урса

Ursa

Енергийно-ефективно обновяване на скатен покрив от вътрешната страна

Според анализ на енергийните загуби на сградите, около 25% от топлинните загуби в къща преминават през покривната конструкция. За да допринася пълноценно за намаляването на консумацията на енергия една покривна конструкция е необходимо тя да бъде правилно проектирана и добре изолирана. Всеки покрив е изложен на...

Ursa

Саниране на сгради с високоефективни изолационни продукти

Темата за енергийната ефективност и санирането на сгради не е нова в България и въпреки впечатлението, че процесът по енергийно ефективното обновяване на сградния фонд е напреднал в страната ни, според последния План за възстановяване и устойчивост на Република България. 93% от сградния жилищен фонд –...

Постигане на енергийна ефективност на сгради с изолационните материали на URSA

Употребата на изолация URSA гарантира, че всичко ще е наред. Нашият отдел за качество работи упорито за спазването на най-високите стандарти за качество. Топлоизолацията на даден строителен материал е толкова по-добра, колкото по-ниска топлопроводимост или ламбда стойността (λD) има. URSA минералната вата и XPS продуктите имат...

ursa

Актуализирани архитектурни детайли от Урса

Детайлите представляват най-често използваните приложения на изолациите URSA в сградното строителство. Пълният набор от обновени детайли може да бъде разгледан в специализираното издание Detaili.bg.

Ursa

Какво знаете за звукоизолацията? Част II

Компютърната програма Ursa Акустика 3.0 е софтуерен продукт за изчисляване на звукоизолацията на строителните конструкции. Той е разработен в съответствие със стандарта SISIT EN 12354 и Правилата за защита от шум в сградите (Наредба 4 от 27.декември.2006 г.). Изчислението включва както изолация на периметъра на сградата...

Ursa

Какво знаете за звукоизолацията? Част I

Компютърната програма Ursa Акустика 3.0 е софтуерен продукт за изчисляване на звукоизолацията на строителните конструкции. Той е разработен в съответствие със стандарта SISIT EN 12354 и Правилата за защита от шум в сградите (Наредба 4 от 27.декември.2006 г.). Изчислението включва както изолация на периметъра на сградата...

URSA

Покривна изолация от URSA

Екструдираният полистирен XPS от испанската компания URSA е изключителен продукт. Когато става въпрос за физически характеристики, няма изолационен материал, сравним с XPS. URSA XPS е идеален продукт за технически предизвикателни приложения като фундаменти и обърнати плоски покриви, защото той предлага изключително висока топлоизолация. URSA XPS предлага...

Ursa-Terra

Изолация на таван с Ursa Terra 62Ph/VvVk

Изолационни плочи от минерална стъклена вата Ursa Terra 62 Ph/VvVk, подходящи за топло- и звукоизолация на тавани на: гаражи, работилници и складови помещения. Характеристики: – водоотблъскващ (хидрофобизиран) продукт; – негорим; – видимата страна е каширана с бял армиран стъклен воал; – жълт армиран стъклен воал от...