pixel

Проф. д-р арх. Тодор Булев издаде книгата “Изкуството Архитектура”

Проф. д-р арх. Тодор Булев издаде книгата

Проф. д-р арх.Тодор Булев издаде нова книга, наречена “Изкуството Архитектура”. Тя е посветена на темата за архитектурната естетика и естетиката на градската среда.

Тази студия се основава на три мои оптимистични убеждения, обяснява арх. Булев.

Първото – това е убедеността ми, че човечеството е необходим връх в еволюцията на материята, затова то има своята роля в нейното развитие, по-точно своята антиентропийна мисия.

Второто – че естетическото усвояване, красотата са част от тази мисия, защото красотата е начин да разбираме и променяме света, според нашите висши цели, според нашата човешка мярка; защото корените на красотата са дълбоко в същността на нещата, като човешка и природна ценност. Когато Достоевски казва : “красотата ще спаси светът”, той, според мене, има предвид именно ролята на тази дълбока връзка, благодарение на която красотата е израз не само на обществено и природно ценното (в развитието на обществото и природата), но и става необходим вектор в сътворяването на тези ценности.

Третото – че архитектурата има особена роля за бъдещето на красотата, защото представлява универсален модел на естетически практики, главно в жизнената среда, но и не само в нея! Това е така, защото, чрез архитектурата, човек твори красотата, реално преобразува света и в същото време създава нова, сложна, паралелна духовна реалност чрез многопластово въздействащия ни архитектурно-художествен език, способен да изрази в архитектурно-художествената творба богатство от ценности, мисли и емоции. Затова, и от утилитарната необходимост да има покрив над главата си, човекът създава изкуството-архитектура.

Проф.д-р арх. Тодор Булев е роден в с. Изгрев, Плевенска област. Завършва и специализира в Москва. Преподава във ВСУ “Черноризец Храбър”, ВСУ “Любен Каравелов”, НХА “Николай Павлович”.

Автор е на над 300 публикации с архитектурна тематика и на редица книги, сред които са: “Естетически проблеми на съвременния град” (С., 1982), “Градски дизайн” (С.,1990), “Възстановяване на Посолството на Св.Престол в София” (С., 1995), “Архитектурни кръстопътища” (С., 2003), “Градът и изкуствата” (С., 2009), “Ланшафтна архитектура” – в две части (С., 2010-11), “Архитектурното формообразуване” (С.,2012).

Арх. Булев е автор на различни урбанистични, ландшафтни, архитектурни и художествени проекти за Черноморското крайбрежие и други територии, за градовете София, Пловдив, Варна, В. Търново, Плевен, Ловеч,Видин,  Сандански, Троян и други.

gradat.bg

Може да харесате още...