Професионално геотехническо изолиране на екстремно натоварени площи с Термофлекс® EPS W-55

Марисан разработи иновативен продукт за българския строителен пазар с основно предназначение – топлоизолиране на места, подложени на екстремно натоварване и изключително силен механичен натиск. Характерно за Термофлекс® EPS W-55 е особената издръжливост на продължително, усилено натоварване, без това да води до промяна в структурата или ефективността на топлоизолационния слой.

Отчетените резултати при изпитването на продукта, ясно индикират за неговите качества – екстремно висока плътност от 45кг/м³. Термофлекс® EPS W-55 постига резултат при теста за якост на огъване от 455kPa и 360kPa при изпитването на якостта на натиск. Отличните топлоизолационни характеристики на продукта биват гарантирани от резултата при измерването на коефициента за топлопроводност на материала – постигане на стойност от 0,032 W/(mK).

Тези, както и редица други резултати, отчетени при провежданите тестове, гарантират надеждната структура на продукта и гарантираното качество при топлоизолиране на площи и съоръжения, подложени на екстремен натиск и непрекъснат трафик. Така например, Термофлекс® EPS W-55 е идеален при геотехническо изолиране в пътното и железопътното строителство:
– На пътища, автомагистрали, железопътни трасета, летища и др., където предпазва трасето или пистата от замръзване. Това гарантира и минимизиране на рисковете от бъдеща повреда в пътната настилка, породена от резки температурни промени и атмосферни влияния;
– На места, където е нужно намаляване теглото на пътната конструкция. Едновременно с това се разпределя пропорционално и товарът, който тя упражнява върху почвата – особено важно в области с нестабилна почва;
– В локации с особено влажни и често наводнявани почви. Тук голямата устойчивост на огъване и на разкъсване на материала го прави много подходящ за разпределяне на натоварването върху терена;

– При подстъпи към мостове и естакади, където генерално се използва за намаляване на тяхното тегло и за оптимизирано разпределение на натиска върху почвата;
– При възстановяване на частично пропаднали пътища и свлачища;
– При публични площи, подложени на особено висок трафик като например фундаменти, паркинги, тераси, тротоарни пътеки и други;
– За топлоизолиране под зимни спортни съоръжения. Високите топлоизолационни показатели на продукта освен, че предотвратяват замръзването на конструкцията под съоръжението, също така намаляват значително и времето за формиране на ледената настилка и изискванията за капацитета на охлаждане на инсталацията. Едновременно с това се оптимизират енергийните разходи и разходите за поддръжка.

Термофлекс® EPS W-55 притежава значителна устойчивост на стареене, осигуряваща на топлоизолационното покритие дълъг експлоатационен живот. Положените топлоизолационни плочи не се свиват и не променят формата си с течение на времето, запазвайки здравината и ефективността на топлоизолационен слой.

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния интернет сайт www.marisanbg.com или се свържете с нашите представители или дистрибутори.