Производство на URSA XPS

URSA XPS се произвежда съгласно изискванията на най-новите технологични достижения.  Изолационните плочи от екструдиран полистирен URSA XPS N (Natur) са разпенени изключително с CO2. Те не съдържат пропеленти със съдържание на FCKW, HFCKW и HFKW.

Вижте също...