pixel

Прокуратурата разпореди проверка на язовирите

Върховна административна прокуратура разпореди проверка за безопасното състояние на язовирите в страната.

Разпореждането на ВАП е издадено още на 26 септември към председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Върховната административна прокуратура вече извърши няколко проверки по реда на надзора за законност относно спазването на разпоредбите на Закона за водите и изпълнението на правомощията от компетентните държавни органи, оторизирани да осъществяват контрол и мониторинг.

По отношение на язовирите в страната бяха констатирани повтарящи се пропуски, които определят опасността им – неправилно конструктивно изпълнение; непочистени изпускатели; недостатъчно удълбочени или неотремонтирани преливници, неукрепени или неремонтирани корони на язовирни стени, неотстранена храстова и дървесна растителност по откоси на стените и по основни изпускатели.

Цел на настоящата проверка е да се установи дали се изпълняват предписанията и дали са предприети необходимите мерки за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

Указано е на председателя на ДАМТН при констатиране на нарушения да се предприемат действия по налагане на принудителни административни мерки, съответно по реализиране на административно- наказателна отговорност на нарушителите.

Срокът за извършване на проверката, определен от ВАП е 28 ноември.

dir.bg

Може да харесате още...