Публикуваха Общия градоустройствен план на София от 1961 година

Вижте също...