pixel

Разрешителни за стоеж на 29 сгради са издадени в Шуменско в началото на годината

Издадените разрешителни за строеж за нови сгради в Шумен в началото на тази година намаляват, спрямо края на 2015 г. Това съобщават от шуменската статистика. През първото тримесечие на 2016 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради, с 11 жилища в тях и с 2 563 кв. метра разгъната застроена площ (РЗП). Разрешен е и строежът на 28 други сгради с 18 621 кв. метра РЗП, като няма издадени разрешителни за строеж на нови административни сгради. Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 3 или 23.1%, жилищата в тях – с 2 или 15.4%, а общата им застроена площ се увеличава с 48.8%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други видове сгради и тяхната площ намаляват съответно със 17.6 и 19.8%.

В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Шумен се увеличават с едно (11.1%), жилищата в тях – с две (22.2%), а разгънатата им застроена площ – със 118.9%. Броят на разрешителните за строеж на другите видове сгради намалява с 36.4%, а тяхната РЗП се увеличава с 87.0%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 143, София (столица) – 139 и Бургас – 124. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 321, Варна – 429 и Пловдив – 362.

През първото тримесечие на 2016 г. в област Шумен е започнал строежът на 6 жилищни сгради, с 6 жилища в тях и с 1 298 кв. м обща застроена площ и на 10 други сгради с 1 967 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради и жилищата в тях се увеличават с 50.0%, а застроената им площ – с 47.3%. Броят на започнатите други сгради намалява с 33.3%, а общата им застроена площ – с 65.3%.

Строителството на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите София (столица) – 109, Бургас – 104 и Пловдив – 85.

dariknews.bg

Може да харесате още...