pixel

Разширено становище на БАИС по темата за фасадната система „Капарол”

В Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар не е дефинирано понятие „реакция на огън“ за топлоизолационни системи (ETICS) и не съществуват изисквания, свързани с такава характеристика. Наредбата разглежда реакцията на огън единствено като експлоатационен показател на строителните продукти и елементи. При топлоизолационните системи по реакция на огън се класифицират компонентите, от които те са съставени. В този смисъл изявлението съдържа следния подвеждащ текст: „Съвкупността от всички елементи на топлоизолационната система на Caparol покрива строителните изисквания и отговаря на клас „B” по реакция на огън – трудногорим продукт с много ограничен принос за неконтролирано горене.“ (Дори в това изречение става ясно, че съгласно нормативните изисквания класификацията по реакция на огън се извършва за продукт и опитът да се отнесе към съвкупност от елементи е спекулативен.) В съвкупността, за която се говори, продуктът с най голям обем, а именно плочите от EPS Dalmatina са с деклариран клас по реакция на огън C. Също така, от декларациите за експлоатационни показатели на карбоновите мазилки на Caparol става ясно, че те са с неустановени експлоатационни показатели (NPD) по отношение на реакцията им на огън. Финалното изречение на изявлението също е некоректно от гледна точка на изискванията на НАРЕДБА № Iз-1971: „Комбинацията от продукта Dalmatina и финишните покрития повишават класа на системата до клас „B”.“ Отново се говори за клас по реакция на огън на система, който се „повишава“ от:

1. Карбонова мазилка с неустановени експлоатационни показатели, съгласно декларацията на самия производител:

www.caparol.bg/fileadmin/user_upload/dop_bg/DP_Carbon_Fassadenputz_K15.pdf

www.caparol.bg/fileadmin/user_upload/dop_bg/DP_Carbon_Fassadenputz_R20.pdf

www.caparol.bg/fileadmin/user_upload/dop_bg/DP_Carbon_Fassadenputz_R30.pdf

и

2. Боя на органична основа (на базата на силиконови смоли), произведена по „нано-кварцовата технология за фасадни покрития“, за която производителят не предоставя информация по отношение на класификацията по реакция на огън (поне не в официалния си уебсайт).

Тъй като в националната ни нормативна уредба прилагането на ETICS е обвързано единствено с реакцията на огън на всеки един от нейните компонентите поотделно, БАИС счита изявленията за „клас по реакция на огън на топлоизолационната система като съвкупност от елементи“ за твърде фриволни и въвеждащи в заблуждение.

Подобна спекула с понятия е в нарушение на етичните, търговските и законовите норми в нашата страна.

Първоначалното становище на БАИС по темата бе следното.

Може да харесате още...