С подови покрития от StoCretec срещу натрупването на радон в сградите

 

Sto Radon

Радонът е естествен радиоактивен благороден газ, който може да се намери навсякъде в околната среда. Той е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята. В някои региони на Германия например концентрацията на радон надвишава референтната стойност на германската радиационна защита (300 бекерела на кубичен метър). Газът достига до сградите през земните слоеве под тях (почва, скали) и може да се натрупва в тях. Тъй като радонът е тежък газ, концентрацията му се повишава най-вече във въздуха в близост до земята – например в мазета, но може да се натрупва и в други помещения. Още през 1988 г. Раковият център на Световната здравна организация доказва, че вдишването на радон представлява сериозен риск за развитие на ракови заболявания на белите дробове при хората. Германската Федерална служба за радиационна защита също предупреждава за опасностите, свързани с радона. Ето защо особено в регионите с високи нива на радон се препоръчва използването на системи за подови настилки, които не пропускат вредния газ. Предстои употребата им да бъде нормативно предписана за определени помещения.
Radon 2

StoCretec предлага системи за подови настилки и индивидуални продукти за намаляване на замърсяването с радон в сградите чрез целенасочен избор на строителни материали, които не пропускат радон. Качеството и пропускливостта на материалите на компанията е сертифицирано от Лабораторията за радиационен анализ и радиологични експертизи (IAF Radioökologie GmbH).

StoCretec разработва различни системи за защита на повърхностите като например StoCretec OS 11b.5-1 (включа грунд, посипка, покритие), StoCretec OS 8.15 (включва грунд, посипки, покритие, запечатване), лак на водна основа, покритие от епоксидна смола и др.

Покритията предотвратяват разпространението на радон през пода и стените на приземни помещения и възпрепятстват пропускливостта на подовите плочи. Така се подсигуряват и запечатват пукнатини и фуги. Подовите покрития на StoCretec предлагат различни решения за новото строителство, както и за реконструкции и саниране на сгради.

Вижте също...