Какво е отношението в Европа към екологичните строителни материали?

Eco 2

Мащабно проучване на европейско ниво, проведено от германската компания за пазарни изследвания B+L си поставя за цел да анализира употребата на екологични строителни материали.

Общо 14 държави са включени в проучването. Близо 3400 строителни компании в тях, които се занимават със саниране и строеж на жилищни сгради, са попитани колко важна за тях е устойчивостта на строителните материали в процеса на вземане на решение за покупка, дали заради използването на по-екологични материали те поемат допълнителните разходи и доколко действително купуват и употребяват екологични строителни материали. Картата, получена в резултат от изследването, показва България в жълто сред държавите с ниска степен на заинтересованост. Нисък интерес към употребата на устойчиви материали е налице и в Австрия, Чехия, Дания и Белгия.
Eco 1

От друга страна, в Швейцария, Франция, Полша и Норвегия е налице значителен интерес и много голямо търсене на екологични строителни материали и продукти, съобщават от B+L. Средно сред всички анкетирани 5 до 8% биха се съгласили да поемат допълнителни, по-високи разходи за строителни материали, съобразени с и опазващи околната среда. В Швейцария например 10% от анкетираните биха заплатили повече за екологични материали.

Екологични „бумъри“

По-внимателният поглед върху данните от проучването обаче разкрива диференцирана картина. „В зависимост от целевия пазар, съответните целеви групи с интерес към екологични строителни материали се различават“, споделя авторът на изследването, Марсел Дрессе. „На някои пазари това са представители на по-възрастни целеви групи от поколението на т. нар. „бейби бумъри“ (бел.прев.: родените през 50-те и 60-те години на 20-ти век), които изискват екологични и биопродукти по-често от средното. На други пазари търсенето се покрива от целевата група на създаващите семейства или т.нар. пионери (Early Starter). “

Изследването показва също, че устойчивостта се определя и възприема по различен начин. Това включва аспекти като намаляване на емисиите на CO2 от производството и транспорта или екологичната отговорност на компаниите, но и аспекти като ниско съдържание на вредни вещества или на алергени в продукти като подови настилки, бои или мазилки. Според проучването, за строящите или ремонтиращи жилищата си отношението към последните е с важност, по-висока от средното ниво.

Вижте също...