pixel

Саниране на повърхности при работа с опасни за водата вещества

MGS Oberflächenveredelung

Законът за водните ресурси (WHG) задължава всяка компания да предотвратява замърсяването на водните басейни. Там, където се работи с опасни за водата вещества, трябва да се инсталират така наречените WHG зони. Ако се появят пукнатини, повърхността трябва да се запечата отново – специалист за такъв тип ремонти е германската компания MGS Oberflächenveredelung.

Когато се пълнят, пренасят, събират или приемат опасни за водата вещества, трябва да се инсталират така наречените WHG зони. Повърхностите трябва ефективно да предотвратяват проникването им в долния слой.

Ето един казус от практиката. Като търговец на едро за бои и подови настилки, компанията Wilts продава, наред с други неща, лакове и бои, които попадат в обхвата на Закона за водните ресурси. При изграждането на новия главен склад в Леер трябваше да се създаде подова площ в съответствие с WHG.

MGS Oberflächenveredelung

Малко след откриването на новия склад (приблизително 4 000 m²) се появяват първите пукнатини по стоманобетонния под. Експерт, нает от фирмата Wilts, изготвя план за саниране, както и подробен регистър на пукнатините, който показва пукнатини с обща дължина 5 600 м, широки до 0,6 мм. За да може стоманобетонната основа да отговаря на изискванията, те трябва да бъдат напълно и устойчиво запечатани. Тази задача не е никак лесна, тъй като отделните етапи на ремонта трябва да бъдат много прецизно координирани и да се извършват по време на текущи работни дейности – един специален проект за компаниите MGS Oberflächenveredelung и Aquasecure.

Цялостното премахване и ново монтиране на бетоновия под или нанасянето на WHG покритие са доста скъпи и отнемат време. Благодарение на разработената концепция за саниране подът вече отговаря на изискванията на WHG за индустриален обект. Освен това обработената повърхност отговаря на високи визуални и механични стандарти.

Снимки: MGS Oberflächenveredelung

Може да харесате още...

Izolacii.eu