Седем месеца не могат да изберат строители за саниране с европейски пари

Plovdiv

Повече от половин година живеещите в петте блока, одобрени за саниране по оперативна програма „Региони в растеж“, чакат Община Пловдив да избере изпълнители.

Търговете бяха обявени на 10 юни 2019 г. за жилищните сгради на ул. „Иван Гешев“ 30, бул. „България“ 196 и бул. „България“ 45 и 47, на бул. „Васил Априлов“ 83-91 и ул. „Жеравна“ 1 и 3. Общата сума, предвидена за енергийната ефективност на тези обекти, е 2,8 млн. лева без ДДС.

Според протокола на тръжната комисия на 11 юли миналата година са отворени 31 оферти на кандидати от цялата страна. Документацията е огромна, а обсъждането на офертите изисква време, обясниха от общината.

Както и при санирането по Националната програма за енергийна ефективност, в петте блока ще бъде сменена дограма, ще се постави външна топлоизолация и ще се ремонтират покривите. Обществената поръчка с петте обособени позиции е за инженеринг, което означава, че преди да започнат ремонтите, фирмите трябва да изготвят проекти и да ги съгласуват с Община Пловдив.

Това изисква време и хората се притесняват, че отново, както и при предишната програма, ще бъде изпуснат благоприятният летен сезон.

Максималният срок за санирането заедно с проектиране е 160 дни. Той обаче може да бъде спрян заради лошото време. Освен това след внасянето на проекта „часовникът“ се спира, тоест срокът престава да тече, докато проектът не бъде одобрен в общината.

Вижте също...