Селена България стана пълноправен член на БАИС

 

“Селена България” ЕООД, част от глобалната група Селена, беше избрана за пълноправен член на БАИС (Българска Асоциация за Изолации в Строителството).

Организацията е създадена през пролетта на 2003 г. в помощ на фирмите от областта на изолациите и има около 50 члена. С това членство „Селена България“ ЕООД потвърди интереса си към пазара на топлоизолационни и хидроизолационни системи и материали в България и активизира кампанията по налагане на “Tytan Professional” сертифицирани по ETAG 004 топлоизолационни системи, “Tack-R”– професионални хидроизолационни системи и “Cool-R”– системи за охлаждане и хидроизолиране на покриви.

Вижте също...