pixel

Серията продукти Баумит Нивело – за равни и гладки подове, за модерни подови настилки

Nivello

Искате ли настилката Ви да бъде идеално равна?
Тогава е необходимо да постигнете много гладка основа.

Ако някъде Ви се спука плочка или ламинатът Ви скърца, това често е резултат от неравната основа. Особено коравите подови покрития имат този недостатък, че когато основата е неравна, те се огъват и чупят. При полагането на стандартни циментови замазки дори и от квалифицирани работници,  не може да се гарантира постигането на идеално равна, хоризонтална и гладка повърхност. Причината е, че те са с гъста консистенция, което изисква заравняването им на ръка, налице е човешкият фактор. От друга страна, при изпълнението на довършителни и ремонтни работи в жилища и в обществени сгради много често фигурира изискването за идеално равен и гладък под. Това е абсолютно задължително преди полагане на тънкослойни полиуретанови или епоксидни еластични покрития, паркет, ламинат, текстилни покрития, меки или по-твърди пластмасови настилки. Често се изисква и преди полагането на плочки.

NivelloАко искате дълго време да се радвате на новата настилка, трябва да постигнете идеална гладкост на основата посредством нивелиращите смеси на Баумит. Едната – Баумит Нивело Куатро е на калциево-сулфатна основа, а при другата – Баумит Нивело 30, свързващото вещество е основно цимент. Баумит Нивело са подходящи както за ново строителство – върху бетон и всякакви видове подови замазки, така и при ремонти, например за изравняване на стари циментови, асфалтови или магнезитни замазки, стари подови покрития с плочки или върху неподдаващи дървени подове (дюшемета). Неподходящи за полагането на тези смеси са пластмасовите и металните основи. Баумит Нивело могат да се използват само за вътрешни помещения и такива с група по влажностно натоварване от W0 до W3, но не и при силно натоварени мокри помещения – обществени бани, кухни, басейни, автомивки (W4) и др. подобни.

Необходимо е основата да бъде суха, незамръзнала, чиста, обезпрашена, без изсолявания, без нездрави и ронещи се частици, да не е водоотблъскваща и да има необходимата здравина. Към предварителната ѝ подготовка се включва грундиране, като при водопопиващи основи се ползва Баумит Грунд (с разход ок. 0,15 кг/м²), а при слабопопиващи основи се препоръчва Баумит СуперПраймер (с разход ок. 0,3 кг/м²). Деформационните фуги в основата и фугите към стените трябва да бъдат реализирани, т.е. запълването на тези фуги със сместа трябва да се предотврати. Нивелиращите смеси са подходящи за полагане и върху заложено в основата подово отопление.

NivelloСпециалната комбинация от свързващи вещества, пясъци и добавки дават изключителна пластичност и допринасят за бързото съхнене на нивелиращите смеси. Те са годни за ходене след около само 3 часа.

Възможностите за полагане са както ръчно – разбъркване с миксер и изливане на разтвора върху основата (при по-малки площи), така и с мазаческа машина, например PFT G4, със специална приставка (миксер) за вторично пребъркване на сместа, при което може да се достигне производителност до 80 литра/минута.

Достиганите якости на натиск са над 20 N/mm² – при Нивело Куатро и съответно над 35 N/mm² – при Нивело 30.

Разходът на материал е около 1,5 кг/м²/мм дебелина. Слоят при Баумит Нивело Куатро може да варира от 1 мм до 20 мм, докато при Нивело 30 – от 2 мм до 30 мм.

След смесване и разбъркване на сухата смес с вода, времето за преработка на разтвора е около 30 минути, като трябва да се вземе под внимание и температурата на въздуха в помещението.

Прясно разбърканата нивелираща смес се разлива върху основата на участъци и се разпределя в желаната дебелина с помощта на ракел. След подравняването на разтвора, заключеният в порите на основата, както и въвлеченият при разбъркване и наливане въздух се отстраняват чрез 2-3 – кратно валиране с иглен валяк, в различни посоки. Положената нивелираща смес трябва да се предпазва от течение, директно слънцегреене или въздействие на топлинни източници в продължение на минимум 24 часа.

Баумит Нивело притежават много добра степен на разливане и оптимално разпределяне на разтвора. Те осигуряват хомогенна, гладка и практически без наличие на пори повърхност, съхнат без вътрешни напрежения, което ги предпазва от развитие на пукнатини, дори при по-големи дебелини на слоя.

Времето за съхнене на Баумит Нивело Куатро с дебелина до 3 мм е около 24 часа, като се препоръчва, за всеки следващ милиметър дебелина да се изчаква по още 24 часа.

При Баумит Нивело 30 за първите 3 мм се изисква съхнене от минимум 36 часа, съответно: до 10 мм – 2 дни, до 20 мм – 5 дни, до 30 мм – 10 дни. Едва след това основата е готова за полагане на последващи слоеве. При това, ако крайните покрития са капризни към влага (например паркет), е най-добре преди полагането им да се направи СМ% тест за определяне на влажността на основата.

Налично подово отопление трябва да бъде изключено минимум 24 часа преди полагане и да бъде включено минимум 24 часа след полагане на нивелиращата смес.

Не бива да се забравя, че при всяка една от предвидените операции трябва да се спазват изискванията, отразени в техническите карти на влаганите продукти!

Може да харесате още...

Izolacii.eu