Система HydroBlock за защита на подовете от влага

HydroBlock Uzin

Със системата HydroBlock компанията Uzin представи екологична бариера за влага за подготовка на субстрата върху неотопляеми циментови замазки. Новата система е пълноценна и лесна за обработка алтернатива на продуктите от епоксидна смола и полиуретан, която предлага на специалисти, планиращи и архитекти възможност да интегрират екологичните аспекти в подовата конструкция.

HydroBlock Uzin

По-конкретно, системата HydroBlock се състои от два алкалоустойчиви грунда и влагоустойчива замазка за блокиране на остатъчната влага върху циментовите замазки. Двата праймера осигуряват бариерата за влага в компонентите на системата. В допълнение, Hydro Primer 1 осигурява адхезията към земята и свързва праха, докато Hydro Primer 2 осигурява адхезията към последващия пълнител Hydro LevelStar. Тази замазка има забележителна способност за адсорбция на водни пари поради специалната си структура на порите и свързва останалата влага, която не е буферирана от двата праймера.

HydroBlock Uzin

Всички продукти са устойчиви на алкална влага. Ефектът на бариерата срещу влага се постига само ако всички продукти се използват в комбинация и пълнителят има дебелина на слоя най-малко 3 мм.

За повече информация: Uzin

Вижте също...