Система за хидроизолация на мокри помещения и тераси от Тракон

Следвайки съвременните тенденции в строителния сектор, Тракон представя висококачествена система за хидроизолация на тераси, балкони, плоски покриви, мокри и санитарни помещения.

Елементи на системата:
1. Thrakon Profi Sealing Membrane
Еластична мембрана за хидроизолиране на подове в мокри помещения и външни тераси. Премоства пукнатини до 1 mm.

2. DSF 300 Flex Hydrostop
Пастообразна еластична хидроизолация  за тераси, балкони и мокри помещения. За полагане на снадки и ленти в системата с  Profi Sealing Membrane.

3. Tape KF 12/7
Хидроизолационна лента за обработка на фуги и  връзки между ”под-стена” и ”стена-стена”.

4. VKW 126 Flex
Еластично циментово лепило за керамични, теракотни и гранитни плочи и за залепване на Profi Sealing Membrane. За хоризонтална и вертикална употреба.

Цвят: сив, бял. Клас: С2ТЕs1

Подготовка и полагане на продуктите от системата за хидроизолация

1. Нарежете предварително необходимите парчета от мембраната Profi Sealing Membrane според  размера на пода, който ще се обработва.  Преди залепване на мембраната основата се грундира с акрилен грунд Thrakon Status Aquadur. Нанесете лепилна циментова смес (лепило за плочки клас C2 при вътрешна употреба и клас C2 TEs1 при външна употреба) с неръждаема назъбена маламашка (гребен) 4 x 4 mm или 5 x 5 mm.

2. Поставете внимателно мембраната върху нанесената на гребен лепилна циментова смес и притиснете добре с помощта на гладка маламашка, като избягвате образуването на въздушни джобове и образуването на гънки.  Долепете плътно всеки следващ слой мембрана, като не оставяте разстояние/фуги между тях.  Отстранете излишната лепилна смес от мембраната.

3. Ъглите на помещението и връзките “под-стена” и “стена-стена” се обработват с готови ъгли и хидроизолационна лента Thrakon KF 12/7, които се монтират и залепват върху вече залепената мембрана с помощта на течна хидроизолационна паста  DSF 300 Flex  Hydrostop

4. Всички фуги/снадки между отделните слоеве мембрана се обработват с хидроизолационна лента Thrakon KF 12/7 (или нарязани от мембраната ленти с ширина 10 cm), която се монтира и залепва с течна хидроизолационна паста Thrakon DSF 300 Flex Hydrostop. Върху вече залепената мембрана може веднага да започнете лепене на плочки с подходящо циментово лепило за плочки.

5. След залепване на плочките, фугирайте с циментова или епоксидна фугираща маса и обработете ъглите и връзките “под-стена” и “стена-стена” с подходящ силиконов фугопълнител.

За контакти и повече информация – www.thrakon.bg

Може да харесате още...