Системата Кьостер OS 8 – високоустойчиво покритие за зони, подложени на трафик

През последните няколко години, Кьостер много разшири своето продуктово портфолио в сферата на саморазливните замазки и подовите покрития. В допълнение Кьостер планира да добави повече системи в тази област в бъдеще, които ще допълнят вече съществуващите продукти в портфолиото.

В Европа, Европейският стандарт 1504-2 се отнася за предпазване на повърхности в зони, подложени на трафик.

Този стандарт определя физическите характеристики на този вид покрития. Също така предходните държавни стандарти в Германия от рода на DAfStB определяха спецификациите за защита на армирания бетон в зоните, подложени на трафик (например – изискване за минимална дебелина на слоя от 2.5 мм). Въпреки че сега тези национални регламенти са отживелица от 15 октомври 2016 след Европейското съдебно решение от 2014 (Дело C 100/13), тези спецификации все още имат голямо значение в Германия при проектирането на инфраструктурни проекти и други индустриални обекти. Например Германският съюз на строителите изисква защитата на подовите повърхности в обществените сгради, като зоните за паркинг да покриват определени изисквания за устойчивост на хлъзгане според DIN 51130. Въпреки че класът на устойчивост на хлъзгане трябва да бъде съгласуван с определени структури и различни ситуации, определени тестови изисквания от старите Немски OS 8 регламенти все още са в сила до някаква степен. Ето защо, фирма Кьостер представи своята OS 8 Система. Постоянното влияние на тези OS норми все още играе важна роля в стандартите за защита на повърхностите в Германия, поради което “OS” – диференциацията все още е силно разпознаваема в строителната индустрия. Системата Кьостер OS 8 покрива следните изисквания на Европейския стандарт 1504-2, който дефинира стандартите за подови покрития именно в зоните, подложени на трафик:

Изисквания:
– висока механична защита;
– устойчивост на хлъзгане;
– висока абразивна устойчивост;
– химическа устойчивост;
– трайност при замръзване и размръзване.

Сфери на приложение:
– обществени сгради (напр. закрити паркинги);
– търговски сгради (напр. работни помещения);
– производствени площи (напр. промишлени производства).

Сред горепосочените сфери на приложение може би най–взискателни са закритите паркинги. Строителните елементи на сградата от рода на междинните подово-таванни плочи, подови плочи и рампи се проектират не само да бъдат с добър външен вид, но трябва и да отговарят на високи изисквания за устойчивост на покритието на тежки товари.

Натоварвания:
– износване (от тежестта на превозни средства);
– температурни влияния (гуми, околна температура);
– навлизане на соли и вода;
– устойчивост срещу масла, спирт, почистващи препарати.

Трябва да се oтбележи, че системите OS 8 винаги са твърди системи. Те често са предлагани от изпълнителите, заедно с услуги по регулярното им инспектиране и поддръжка.

Компоненти на Системата Кьостер OS 8

Кьостер СТ 121
Нисковискозитетен грунд

Кьостер СТ 221
Топ-покритие с много добри свойства, дори и при ниски температури

Кьостер МА 20/ Кьостер МА 30
Сух кварцов пясък

Полагането се извършва в съответствие с предварително зададена рамка и трябва да има дебелина на слоя 2.5 мм.

След 24 часа покритието вече може да издържи по–леки натоварвания. Например автомобилен паркинг може да бъде пуснат в експлоатация след 24 часа. След 7 дни, когато достигне пълна механична якост, покритието може да бъде подлагано и на по–тежки натоварвания, напр. трафик на мотокари.

В индустриалните площи, в съгласие с Европейската норма 13813 за замазки, дебелината на слоя може да бъде намалена на 1.5 мм, ако механичното натоварване не изисква пълна защита според стандарта OS 8.

Системата Кьостер OS 8 – близък план

Системата Кьостер OS 8 – напречно сечениe

Начин на полагане на Системата Кьостер OS 8 :
1. Подгответе основата (сачмобластиране/дробоструене, изпитване якостта на опън);
2. Нанесете Кьостер СТ 121, смесен с  Кьостер МА 30 Кварцов пясък в съотношение 1:1 с помощта на стандартна мистрия;
3. Веднага след това нанесете материала с помощта на валяк и отгоре наръсете с  Кьостер МА 20 Кварцов пясък;
4. Оберете с прахосмукачка излишния кварцов пясък;
5. Нанесете топ-покритието Кьостер СТ 221.

Кьостер СТ 121 е грунд без съдържание на разтворители, който се използва за грундиране на субстрати на минерална основа преди полагането на Кьостер СТ 221. Употребява се при системи за предпазване на бетона, съгласно характеристиките на OS 8. Поради своите отлични овлажняващи свойства, той покрива напълно и равномерно субстрата, което го прави изключително подходящ за запълване на повърхностни пукнатини, както и за изравняване на неравности по повърхностите преди полагането на финишния слой. В допълнение СТ 121 може да бъде използван като универсален грунд при епоксидни и полиуретанови покрития, както в интериора, така и в екстериора. Кьостер СТ 121 прилепва идеално към минерални и епоксидни субстрати.

Кьостер CT 221 е твърдо, двукомпонентно саморазливно подово покритие за защита на бетона без разтворители. Устойчиво е на големи механични и химични натоварвания и се използва, за да предпази бетона от евентуално напукване. Кьостер CT 221 е саморазливно покритие, съвместимо с редица посипки от различен тип. Използва се за предпазване на бетонови повърхности, разположени в зони, подложени на интензивен трафик в интериорни помещения (цехове, където се движат мотокари, паркинги и др.)

За контакт и повече информация – Кьостер.

Вижте също...