pixel

Соларно захранвана горска класна стая събира питейна вода от… дъждовете

Една горска класна стая във Великобритания, която буквално няма връзка към елктропреоносната мрежа в страната, има за цел да вдъхнови новото поколение еколози със своите устойчиви характеристики. Проектантите от Blue Forest са създали уникалната дървена класна стая със зелен покрив, покрит с тлъстига, който превръща дъжда в питейна вода. Енергията в класната стая пък се осигурява от соларна система.

Сгушена сред възрастна гора недалеч от едно училище в Кент, къщата е място за екологично образование и „вдига летвата“ за автономните къщи в Обединеното кралство. Тя събира вода от зеления си покрив, покрит с тлъстига, и я пречиства, Соларната електроенергия в дома помага част от водата да се подгрява, така че в къщата има и топла, и студена вода. По този начин екологичната класна стая е напълно независима от електропреносните дружества и водоснабдителните компании. Не се нуждае и от канализация. Вместо това къщата използва био-тоалетни, които разчитат на компостирането за преработка на отпадъците.

Самата вода от зеления покрив се пречиства без използването на отровни химикали. Вместо да се третира с хлор, тя се пречиства чрез 6-степенна система за обратна осмоза посредством филтърна система, която също използва ток от соларния масив. Допълнително водата се третира с ултравиолетова светлина за отърваване от всякакви възможни бацили. Самият покрив с тлъстига филтрира твърдите частици от водата.

Използването на сертифицирана, устойчиво добита дървесина, осигурява на къщата добри изолационни свойства и съвсем „органичен“ вид. Криволичещите пътеки към класната стая водят посетителя така, че устойчивата колибка се превръща в малко откритие сред гората.

С площ от 70 квадратни метра класната стая сред гората не е никак малка. Посещават я ученици, занимаващи се с география, биология и химия по време на техните практически и полеви занятия. Освен това там ходят и ученически групи по танци и други групови занятия.

greentech.bg

Може да харесате още...