Стъпки при полагане на вътрешна изолация Multipor

Стъпки при полагане на вътрешна топлоизолация с минералните топлоизолационни плочи Multipor. Често при сгради, паметници на културата, не може да се променя фасадата и единственото решение за подобряване на енергийната ефективност е поставянето на вътрешна топлоизолация. Сходен е случаят и с многоетажните жилищни блокове, когато е трудно да се вземе решение от всички собственици.

Вижте също...