pixel

Стартира най-големият проект в Русе

През 2017 г. ще започне изграждането на интермодалния терминал край Русе.
Това каза инж. Ивайло Денев от НК „Железопътна инфраструктура“ при представянето на проекта за оказване на техническа помощ при изграждането на съоръжението.

Извършени са необходимите предпроектни проучвания, подготвят се изготвянето на предварителен устройствен план и отчуждителните процедури, съобщи ruse-news.com.

С него на практика стартира най-големият проект, пряко свързан с икономическото развитие на Русе. Общата му стойност е над 40 млн. лв. С неговата реализация ще се създадат условия за интеграция на различните видове транспорт и повишаване на качеството на предоставяните товарни транспортни услуги, а пренасочването на товарите от автомобилния към железопътния и водния транспорт ще окаже положително въздействие върху екологията в района.

По време на подготвителната фаза са били изследвани 5 възможни площадки, като в крайна сметка е било решено терминалът да бъде разположен в близост до Дунав мост, на мястото на Гара Разпределителна-изток.

Проектът е на обща стойност близо 44 млн.лв. В момента изградената инфраструктура е занемарена, нещо повече – част от железопътните релси са демонтирани от „ловци на скрап“. Съществуващите коловози се използват няколко пъти месечно за извозване на вагони със скрап от намиращите се в близост складове за изкупуване на вторични суровини.

Предвижда се изграждането на интермодалния терминал да завърши през 2018 г.

dir.bg

Може да харесате още...