Категория: окачени фасади

Предложения на БАИС за промяна на правилата и нормите за осигуряване на безопасност при пожар

Натрупаният за повече от година опит при изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ показа някои несъвършенства на „Наредба № Із-1971 (от 29.10.2009 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“. Във връзка с това БАИС предлага да...

Защо да изолираме фасадата с каменна вата?

Когато живеете в неизолиран дом, вие плащате високи разходи за отопление или охлаждане, за да постигнете жизнен комфорт. Тези инвестиции нямат никаква възвращаемост. Нещо повече – неефективното използване на енергийните ресурси причиняват дълготрайни вреди върху околната среда. В едно добре изолирано жилище, топлината се запазва там, където трябва да бъде и се създава чувство на уют и комфорт.

Знаете ли какво е Cor-Ten?

Патиниращата стомана Cor-Ten е специфичен материал, който се използва за изграждане и облицовка на фасади. Фирма Ruukki е основен производител в Европа на Cor-Ten.Архитектите, създали този материал за фасади, се опитват да използват неговия постепенно променящ се от черно-кафяв към кафяво-виолетов цвят, за да подчертаят контрастите на цветовете и материалите.

Нискобюджетна фасадна вентилируема система Lamellon от фирма ВАС

Ние от фирма VAS, водени от молбата на група софийски архитекти, създадохме фасадна вентилируема система, в която основна роля играе наш финишен продукт Lamellon. Хоризонтално наредени, върху алуминиева субконструкция, изделия от поцинкована ламарина с полиестерно покритие при обща дебелина от 0,55 mm, и с геометрия, която да придава необходимата коравина за устойчивост на ветрови натоварвания.

Фасадна система с енергийни панели Ruukki намалява консумираната енергия

Бори Mall е най-новата и един от най-големият търговски център в словашката столица Братислава. Инвеститорът, Пента, централноевропейска инвестиционна група, имаше ясни критерии по отношение на вида на търговския център и как да бъде изграден.“Строителство има съществена роля в развитието на района Бори. Търговските центрове и моловете трябва да са построени и установени в района, преди да се започне работа жилищно строителство.

Новите панели Ruukki

Предлаганите сандвич панели RUUKKI се променят, за да отговорят на изискванията на изменения стандарт EN 14509. Промените се отнасят за сандвич панели с PU (полиуретаново) ядро, към които сандвич панели са добавени сандвич панели с E-PIR полиизоциануратно ядро. За обекти с повишени изисквания за пожароустойчивост, ние предлагаме сандвич панели с X-PIR полиизоциануратна пяна и ядро от минерална вата (MW).С използване на новите RUUKKI панели намалявате разходите за вашата сграда до 20%!

Нови архитектурни фасадни системи

Фасадните системи Ruukki® предлагат широка гама от завършени стенни системи за търговско и промишлено строителство. В допълнение към съществуващите системи сандвич панели и енергийни панели, Ruukki започва предлагането на нова архитектурна фасадна система, която комбинира висок стандарт на архитектура с отлична енергийна ефективност.

Сандвич панелите в селското стопанство

Селскостопанският сектор е важен и определящ в икономиката на страната. Въпреки стремителното намаление на продукцията в сектора за периода на прехода, днес наблюдаваме промяна. В стремеж за ръст и борба за конкурентноспособност на пазара, за устойчиво развитие и достигане стандартите на европейския съюз всички ние осъзнаваме необходимостта от модернизиране.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!