pixel

Столична община прекрати търга за реконструкция на бул. “Скобелев”

Skobelev

На 19 януари 2016 г. Столична община прекрати обществената поръчка за избор на изпълнители в две позиции за реконструкцията на бул. “Скобелев” от бул. “Христо Ботев” до бул. “Витоша”.

Обособена позиция 1 е за инженеринг (проектиране и строителство) на обект “Реконструкция на бул. “Ген. М. Д. Скобелев” от бул. “Христо Ботев” до бул. “Витоша”.

Обособена позиция 2 e за консултантска услуга на обекта, включително и строителен надзор.

В мотивите за прекратяване на търга е записано, че при откриването на поръчката са установени съществуни пропуски в идейния проект и приложените към документацията количествени сметки. Поради изтичане на законоустановения срок за извършване на промени по реда на чл. 27а от ЗОП пропуските няма как да бъдат премахнати, без това да повлияе на законосъобразното провеждане на процедурата. По тази причина възложителят прекратява процедурата, за да преработи и допълни необходимите документи, след което търгът ще бъде повторно обявен.

Междувременно докато се променяха сроковете за приемане на документи и оферти в търга за бул. “Скобелев”, стартира изграждането на третия метролъч. В близост до булеварда се изграждат метростанциите при “Патриарх Евтимий” и “Граф Игнатиев”, при НДК и на “Георги Софийски” и Медицинска академия. Всяка от тях е свързана по някакъв начин с обновяването на бул. “Скобелев” и временната организация на движението.

В кръстовището бул. “Фритьоф Нансен” с бул. България” и бул. “Евлоги Георгиев”
се предвижда отпадането на третата лява лента в посока от бул. “Черни връх” към бул. “България”, защото по бул. “Фритьоф Нансен” от бул. “Патриарх Евтимий” до бул. “Васил Левски” движението ще бъде двупосочно. По този начин се дава възможност за двупосочно тролейбусно трасе в участъка от бул. “Патриарх Евтимий” до бул. “Васил Левски с включване на втори тролейбусен маршрут – целта е по-добро тролейбусно обслужване на МС 9-ІІ “НДК” ( а и бъдещата метроспирка на третия лъч) с довозващ електротранспорт.

Може да харесате още...