pixel

Структурни залепвания и замонолитвания с ResinFIP Bond

Licata

Изпълнението на залепване или анкериране на строителни елементи, включително и разнородни по естество, е особено деликатна операция, от съществено значение е да се вземат предвид множество параметри, за да се гарантира дълготрайна здравина на интервенцията.

Правилният избор на материал за приложение трябва да отчита естеството на материалите, които ще бъдат свързани, напреженията, геометрията на структурите, работната среда и условията по време на монтаж. В конкретния случай на закрепване на оребрени или с подобрено сцепление армировъчни пръти, е необходимо да се определи, в зависимост от натоварванията, диаметъра на пръта, диаметъра на отвора, дълбочината на отвора, влиянието на разстоянието от краищата на елемента, който ще се анкерира, влиянието на междуосието в случай на множество анкерирания, естеството на основата, нейната устойчивост и състоянието (здрава, напукана, влажна, мокра).

Синтетичните структурни лепила обикновено са формулирани с епоксидни или винилестерни полимери.

Област на приложение

Използват се при реализирането на:
– свързване на сглобяеми елементи в стоманобетон или предварително напрегнат бетон;
– свързване на метални плочи и елементи към бетон;
– анкериране на армировъчни пръти с подобрено сцепление;
– анкериране на оребрени армировъчни пръти.

Нормативна база

Понастоящем все още няма специфичен хармонизиран стандарт, който да регламентира характеристиките на материалите и да дава насоки за проектирането, но това законодателство е в процес на одобрение. Европейските стандарти и ръководства, които понастоящем се използват за СЕ маркировка или за базови указания, са:
– EN 1504, част 4: който определя изискванията и производителността (включително трайността) на продуктите и системите, които ще се използват за конструктивнo залепване на усилващи материали към съществуваща бетонна конструкция.
– EN 1504, част 6: който определя изискванията и експлоатационните характеристики (включително трайността) на материалите за закотвяне на стоманени армировъчни пръти, използвани като структурно усилване за гарантиране непрекъснатостта на стоманобетонните конструкции.
– ETAG 001 за получаване на европейско техническо одобрение за метални анкери в бетон, които могат да се използват и при сеизмични натоварвания, чиято част 5 е специфична за химическите анкери. Там също се посочва метод за проектиране на анкериранията (приложение С).

Продукти

Линията ResinFIP BOND се състои от тиксотропни продукти (пастобразни или във флакон) или течни. Необходимо е всяка специфична формулировка да гарантира постоянство на експлоатационните показатели също и в дългосрочен план с цел безопасността на конструкцията и крайния потребител.

Избор според свойствата на материалите

Основните изисквания, които характеризират дадено лепило, могат да бъдат обобщени така:
– сцепление със стомана при опън;
– сцепление с бетона при опън;
– якост на срязване по наклонено сечение;
– якост на натиск;
– якост на огъване и опън;
– якост на срязване;
– устойчивост на изтръгване;
– модул на еластичност;
– модул на еластичност при огъване;
– дълготрайност, измерена като сцепление след термични цикли и цикли на влажност;
– сцепление на втвърден към пресен бетон (подновяване на отливането);
– сцепление на втвърден бетон / втвърден бетон (залепване);
– диелектричност.

За продуктите във флакон са предоставени някои експериментални препоръки, които могат да бъдат полезни за проектанта при проектирането на закотвянето. Правилното използване на материалите не може да пренебрегне познаването на някои специфични характеристики на всеки един продукт, като например:
– температура по време на нанасяне;
– съотношение на смесване A: B (тегловно);
– среме за обработваемост;
– специфично тегло (A + B);
– вискозитет.

Препоръки за работа

Някои правила при полагането са от основно значение за трайността и надеждността на интервенцията, като например:
– Подгответе правилно повърхностите за залепване механично чрез пясъкоструене, изчукване или ръчно със стоманена четка;
– Почистете стоманобетонните повърхности от елементи, възпрепятстващ сцеплението, като: прах, кофражни масла, циментово мляко, масла или грес;
– Стоманените повърхности обработете с пясъкоструене до степен SA 2 ½;
– Върху металните повърхности нанесете лепилото, преди да e започнало образуване на ръжда;
– При пробиването на дупките за анкериране, проверявайте перпендикулярността им;
– Продухайте дупките със специална помпа за издухване (или сгъстен въздух), почистете страничната повърхност на отвора със специална четка, продухайте дупката отново, докато повече не излиза прах и/или друг остатъчен материал;
– Запълнете отвора на 2/3 със смола;
– Използвайте армиран прът, срязан под 45° в края към отвора;
– Вмъкнете пръта с въртеливо движение, за да излязат въздушните мехурчета.

Следната таблица може да бъде от полза за определяне на конкретни области на приложение, производителност и методи на приложение.

ResinFIP EPOBOND T 160

EPOBOND

Структурно тиксотропно епоксидно двукомпонентно лепило, без разтворители, използвано за изпълнение на твърди залепвания, закрепвания и запечатвания между дори и разнородни материали.

Ръчно или механично нанасяне, като се използва помпа под налягане за смоли.

Прилага се за осъществуване на залепвания и структурни закрепвания между бетон-бетон, стомана-стомана, бетон-стомана и между най-различни строителни материали. Характеризира се с отлична реология, която позволява нанасяне също и чрез екструзия с помпа под налягане.

ResinFIP EPOBOND T 170

EPOBOND

Структурно тиксотропно епоксидно двукомпонентно лепило без разтворители, за залепване на материали дори от различно естество и за възстановяване на повърхностни несъвършенства.

Ръчно нанасяне със стоманена шпатула или назъбена маламашка.

Прилага се за осъществуване на залепвания и структурни закрепвания между бетон-бетон, стомана-стомана, бетон-стомана и между най-различни строителни материали. Нанасяне – само на ръка.

ResinFIP EPOBOND C 100

EPOBOND

Структурно тиксотропно епоксидно лепило в патрон, двукомпонентно, за закрепване, фиксиране и залепване с много високи показатели, постижими също и в сеизмични зони.

Екструдирайте със специален пистолет.

Използва се за изработване на конструктивни анкерирания с много висока производителност, висока диелектрична мощност, също и за сеизмични натоварвания на:
– армировъчни пръти с подобрено сцепление;
– оребрени армировъчни пръти;
– обезопасителни бариери.

ResinFIP VEBOND C 120

EPOBOND

Структурно тиксотропно лепило на база на винилестерна смола, в патрон, двукомпонентно, специфично за анкерирания, фиксиране и залепване, подложени на средно големи натоварвания.

Екструдирайте със специален пистолет.

За извършване на закотвяния при наличие на напрежения, предизвикани от средно големи натоварвания на:
– армировъчни пръти с подобрено сцепление;
– оребрени армировъчни пръти;
– обезопасителни бариери, мантинели, парапети;
– конектори и анкерни болтове;
– порти, парапети, панти, антени;
– елементи от градската среда.

ResinFIP EPOBOND F 130

EPOBOND

Структурно течно епоксидно двукомпонентно лепило, без разтворители, използвано за залепвания и закотвяния между материали, дори от различно естество, и при подновяване леенето на циментови смеси.

Полага се чрез отливане.

За създаване на структурни анкерирания с много висока производителност и висока диелектрична мощност на:
– армировъчни пръти с подобрено сцепление;
– оребрени армировъчни пръти;
– обезопасителни бариери.

Прилага се за създаване на структурна връзка между материали, включително такива с различно естество като бетон, стомана, каменни елементи, тухли, дърво. За създаване на свръзка между подновени отливания.

ResinFIP EPOBOND F 140

Структурно свръхтечно епоксидно двукомпонентно лепило, без разтворители, използвано за възстановяване и подсилване чрез инжектиране на напукани конструкции в стоманобетон или зидария.

Нанасяне чрез инжектиране с инжекционни машини или леене

Главно за: инжектиране с ниско или високо налягане върху напукани стоманобетонни конструкции или зидария. Също така за зактовяне на арматурни пръти, анкерни болтове, съединители и метални профили в различни видове основи като бетон, стомана, дърво и др.

За повече информация – Ликата.

Може да харесате още...