Студентски конкурс за проектиране на „Ваканционно селище от сгради с дървена носеща конструкция“

Студентски конкурс организиран от Кнауф България ЕООД и УАСГ – катедра „Сградостроителство“.

Конкурс за проектиране на ваканционно селище от сгради с носеща дървена конструкция.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
– За студенти от специалност архитектура
– Записване до 15 март 2013 г. в канцеларията на катедра „Сградостроителство“
– Разработване на проекта с дървенаносеща конструкция и системи за сухо строителство Кнауф.
– Участието в конкурса се зачита за втори преддипломен проект

Специализираните лекции към конкурса ще бъдат изнесени в кабинет 315 от 14:00 часа:
04/03/2013 – Сухо строителство
11/03/2013 – Системи и решения за сгради с дървена конструкция

Участниците в конкурса могат да бъдат консултирани при необходимост от преподаватели от катедра „Сградостроителство“.