Саниране на повърхности при работа с опасни за водата вещества

Законът за водните ресурси (WHG) задължава всяка компания да предотвратява замърсяването на водните басейни. Там, където се работи с опасни за водата вещества, трябва да се инсталират така наречените WHG зони. Ако се появят пукнатини, повърхността трябва да се запечата отново – специалист за такъв тип...