Как да предотвратим топлинни мостове в 3D отпечатани стени

За да предотвратим топлинен мост в 3D отпечатана бетонна стена, премахваме по време на печата част от 3D отпечатания материал между средния и външния слой. Следваща стъпка е да се постави изолираща гума, която да гарантира, че няма да възникне термомост.