Топлоизолация, перфектна като природата

Марисан ООД пусна на пазара ТЕРАПОР® EPS – графитен топлоизолационен материал, разработен по технологиите на BASF®.
ТЕРАПОР® EPS е уникален топлоизолационен материал, съчетаващ иновациите на лабораториите на BASF® и естествените сили на планетата ни. Причина за това са графитните частици, вградени в неговата зърнеста структура.

Графитът е природен материал с изключителни изолационни свойства

Графитът е природен материал с изключителни изолационни свойства – през структурата му не преминават топлинни лъчи и звукови вълни, както и вредните инфрачервени и UV-лъчи. Вграден в изолационния материал, той отразява голяма част от топлинното лъчение, като чувствително намалява поглъщането на топлината.

6 ПРЕДИМСТВА на ТЕРАПОР® EPS

1. Топлоизолацията – ТЕРАПОР® EPS притежава изолационни свойства, непознати до сега при стандартния EPS – намалява до 60% разходите за отопление, съхранявайки топлината вътре в сградата. Плътното графитно покритие, с което са покрити експандираните полистиролни сферички на ТЕРАПОР® EPS, увеличава топлоизолационните качества на материала с над 20%, в сравнение със стандартния EPS. Имайки предвид постоянно повишаващата се стойност на енергоносителите и енергийните ресурси, топлоизолационни материали като ТЕРАПОР® EPS не са революционни открития, а просто част от технологичната еволюция в енергоспестяването. Особено при изолирането на сгради, които се нуждаят от значително по-ефективна изолация с нисък разход на енергия за отпление или охлаждане като болнични заведения, детски градини, училища, производствени помещения и др.
2. Звукоизолация – Лабораторните изследвания доказват, че ТЕРАПОР® EPS намалява шума с до 18 dB в изолирания обект.
3. Пожарозащита – класиран е в групата на трудногоримите материали от клас B1;
4. Защита от радиация – концентрацията на графит в най-новия продукт на русенската компания го превръща в сигурен защитник от радиацията. Графитът отразява UV-лъчите и не позволява те да проникват през изолацията и да увреждат фасадата на сградата и хората вътре в нея.

5. Екологичен продукт – създадена от природни материали, графитната топлоизолация е напълно рециклируема и намалява отделянето на вредни емисии в атмосферата.

6. Компактност – когато всеки милиметър има значение, ТЕРАПОР® EPS дава възможност за 20% редуциране на дебелината на панелите, в сравнение с обикновен топлоизолационен материал, постигайки същата топлоефективност. Това му предимство е особено важно при работа в пространства с ограничена площ, в които се търси максимална компактност на влаганите продукти и материали.

Когато пространството има значение, плочите ТЕРАПОР® EPS дават възможност за постигане на топлинна ефективност, съответна на тази на стандартния EPS, но чрез много по-малка дебелина.

За новото жилищно строителство, което се стреми към оптималност като търси полезно пространство, дълготрайност на фасадата и високоефективна стойност на изпълнението ТЕРАПОР® EPS е най-подходящият изолационен материал поради високата ефективност на изолационните му характеристики и компактността на плочите.

Новият продукт на Марисан е подходящ и при санирането на старите сгради – освен, че имат нужда от високоефективна изолация, пространствата при тях са отдавна решени оптимално от обитателите им.

Мерна единица EPS NP-20 EPS NP-25 EPS NP-30 EPS NP-35
Тип EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150
Декларирана стойност на топлопроводимост [W/mK] 0,032 0,031 0,031 0,030
Топлинно съпротивление при 5 см [m2K/W] 1,56 1,61 1,61 1,67
Напрежение на натиск при 10 % деформация [kPa] 80 100 121 159
Якост на огъване [kPa] 150 188 250 318
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността [kPa] 150 205
Водопоглъщане при продължително потапяне [%] от обема 0,35 0,26 0,19 0,34
Коефициент на дифузно съпротивление на водна пара <60 30÷70 40÷100 40÷100
Клас на горимост Евроклас Е (според EN 13501-1) или трудно горим В1 и некапещ Tr1