Топлоизолираната с FibranXPS фасада осигурява осигурява дърготрайно усещане за уютен дом

Фасадата създава първото впечатление у посетителите на сградата. Тя разкрива идентичността на сградата, творческия потенциал на архитектите и проектантите, предпочитанията на инвеститорите и връзката със съществуващата архитектурна среда.

Стилът на сградата зависи и от избраната комбинацията от материали и цветове. Елегантността на сградата се подчертава от релефа на фасадата, формата на линиите, декоративните детайли…

Трайността и функционалността на фасадата се осигуряват чрез избора на фасадна система, която да е в съответствие с търсения окончателен вид и стил на сградата, а дълготрайното усещане за уютен дом се постига с избора на подходяща топлоизолация и правилна дебелина на топлоизолационния слой.

Какво е необходимо да направим?

– Подходящ избор на фасадна система
– Подходящ избор на топлоизолация
– Правилен избор на необходимата дебелина на топлоизолационния слой
– Правилно изпълнение на крайното покритие или облицовка
– Прецизно изпълнение на всички детайли

По този начин си осигуряваме:

– Траен комфорт
– Дълготрайност на фасадния слой
– Естетична визия

Всички говорят за спестяването на средства и енергия. Цената на енергията за отопление и охлаждане, влиянието върху околната среда и осигуряването на уют в обитаемите помещения са трите важни причини, обуславящи необходимостта от оптимална топлоизолация на сградите.

Фасадата е един от най-важните елементи на сградата, които се нуждаят от топлоизолация, тъй като тя непрекъснато е изложена на атмосферни въздействия (температура на въздуха, дъждове, въздействието на слънчевите лъчи, вятър).

Топлоизолираните фасади представляват външни стенни повърхности на отоплявани сгради, защитени с топлоизолационен слой. Топлоизолацията на фасадната система се избира съгласно желания вид на фасадата, разположението на сградата, предназначението й или нейния стил, въз основа на архитектурния проект.

При избора на топлоизолация специално внимание се отделя на изискването за енергийна ефективност на цялата фасадна система, както и на изискването за балансирана паропропускливост при много високи или много ниски температури. По този начин се постига постоянна ефективност.

Видът топлоизолация се определя съгласно избраната фасадна система. Избраната топлоизолация трябва да осигурява освен енергийна ефективност и балансирана паропропускливост, задължително и водонепропускливост. Целта е да се избегне необходимостта от допълнителни пластове за защита от вятър, пародренажни и паронедренажни слоеве.

Дебелината на топлоизолацията зависи от желаното от потребителя ниво на комфорт.
– минимална дебелина – съгласно съществуващи наредби, с отчитане разположението на сградат;
– препоръчвана дебелина: 8-10 см;
– дебелина на топлоизолацията за външна тухлена стена при изграждане на пасивна къща: 30 см;

Прецизно изпълнение на детайлите – детайлите трябва да бъдат изпълнени с познанията и уменията на опитен майстор. Необходимо е топлоизолационните плоскости да бъдат поставяни плътно една до друга, оформяйки по този начин непрекъснат топлоизолационен слой на сградата. Трябва да се предотврати образуването на топлинни мостове при балкони, колони, греди, щурцове, отвори по фасади, свързващи елементи и цокли. Това се отнася и за различните съединителни елементи, връзката с топлоизолацията на подземните нива и връзката с топлоизолацията на покрива. При планирането и изпълнението на топлоизолационния слой на сградата трябва да се изолират и топлинните мостове, които се появяват на границата на отопляваните зони с тераси и студени или открити гаражи.

FIBRANxps ФАСАДНИ СИСТЕМИ:
Топлоизолацията от екструдиран полистирен FIBRANxps се използва в най-взискателните фасадни системи, при които другите топлоизолации не успяват да покрият всички изисквания. При използването на топлоизолация от екструдиран полистирен отпада необходимостта  от осигуряване на допълнителни отвори и въздушни канали за балансирана паропропускливост на конструктивните елементи на фасадата.

Подчертаването на голямата паропропускливост на топлоизолационния материал е подвеждащо за потребителите. Паропропускливостта на топлоизолацията трябва да е адекватна в зависимост от структурата на слоевете на отделните конструктивни елементи на сградата.

Ефективната топлоизолация на фасадата, както и на другите ограждащи конструктивни елементи на сградата, се постига чрез: определяне на точната дебелина на топлоизолацията; определяне на последователността на отделните слоеве, както и чрез изпълнението, осигуряващо адекватно ниски нива на пренос на въздух.

Фасадната система в сравнение с останалите ограждащи конструкции в една сграда е възможно най-открития конструктивен комплекс по отношение на разпространението на водни пари (дифузия). Ограждащите конструкции като покриви, основи в земята или фундаментни стени на подземни етажи по правило се изпълняват като затворен тип по отношение на дифузията на водни пари. Те съдържат слоеве от хидроизолационни мембрани, паронедренажни мембрани и фолиа. Успешното отвеждане на дъждовни и подпочвени води може да се постигне за фасадата посредством финални водоотблъскващи слоеве. По този начин се изключва необходимостта от допълнителна мембранна защита.

Различните завършващи паронепропускливи фасадни покрития (дърво, камък, стъкло, специални мазилки и др.) могат при определени климатични условия да предизвикат овлажняване във или между пластовете на фасадната система, ако топлоизолационният слой е твърде открит за преминаване на пари. За фасадни системи, които са комбинирани с вати или други паропропускащи топлоизолационни материали, преминаването на водни пари се балансира с пародренажна и паронедренажна мембрана. Ако фасадната система позволява изпълнението на вентилационен канал, тогава ватите се защитават срещу въздействието на въздушния поток посредством паропропусклива мембрана.

Благодарение на еволюцията в производството на топлоизолационни материали тези сложни и неудобни решения вече не се налага да се използват.

Както обикновено, добрите решения са прости: фасадните топлоизолации FIBRANxps не се нуждаят от вентилационни канали и отвори или допълнителни мембрани. Използването на екструдиран полистирен във фасадите вече не е екзотика – това вече е реалност за съвременната строителна практика.
FIBRANxps е топлоизолационен материал с максимален процент въздух от обема на материала. Въздухът е затворен в микроклетките на екструдирания полистирен, благодарение на което преминаването на въздушен поток през топлоизолацията е невъзможно;
– Преминаването на топлина и влага е по-бавно, така че клетъчната топлоизолация от XPS позволява комбинирането с по-дебели и по-паронепропускливи пластове или елементи;
– Вентилационни канали и отвори не са необходими;
– От значение за цялостта на системата са както вложените материали, така и тяхната последователност и дебелини.

Фасадните повърхности, които не са защитени със стрехи (т.е. сгради с плоски покриви) и фасадните повърхности, които са изложени на увреждане в следствие на климатични и механични въздействия, повече от всяка друга част от периферията на сградата се нуждаят от защита с XPS фасадна система.

Фасадната система FIBRANxps, благодарение на специфичните технически характеристики на материала, предлага защита в среда, където други топлоизолации не могат да осигурят това.

Представяме Ви една „свежа” идея за специфична фасадна система, за която FIBRANxps отново е избран като най-ефективен за топлоизолация материал:

ЖИВА ФАСАДА

През лятото силно нагретите бетонни и асфалтови повърхности, масивните, повърхности на фасадните стени, които акумулират топлина, горещите метални покриви и покривите от изкуствени материали предизвикват неблагоприятни климатични условия в големите градове. Усещането за свежест в града може да бъде почувствано само във все по-малкото паркове и зелени площи. С приемането на този непрестанно нарастващ проблем мисленето на урбанисти и проектанти бавно започва да се променя.

В много Европейски страни се променят Наредбите относно създаването на нови зелени площи. Те поставят условия за задължително обособяване на зелени площи при строителството на нови сгради. В някои страни е предвидено изискване за компенсиране на зелените площи, използвани при застрояването.

Зелените покриви връщат част от застроените зелени площи. Но как могат да бъдат възстановени зелените площи, превърнати в пътища и паркинг зони? Една от възможностите е да се строят подземни гаражи с озеленен покрив. Освен това, когато се планират и строят околовръстни пътища, те се оформят със зелени площи. Така остава най-трудната задача – фасадите.

В България също се срещат някои озеленени фасади, но те са се появили не като мярка за намаляване на пренагряването, а за по-приятен вид и синхрон със зелената среда, в която се намират.

Фасадите по принцип могат да бъдат озеленени по няколко начина:
– Фасади, засенчени от независимо растяща растителност;
– Фасади, по които растителността се катери или спуска;
– Фасади, при които растителността е неразделна част от фасадата – т.нар. „жива фасада”

Последната опция е най-интересната, въпреки че е най-взискателната и затова относително рядко се среща.

Има различни начини за създаване на „жива фасада”. Разработени са няколко системи за „живи стени”. Растенията могат да бъдат засявани в специални модули, които се монтират на повърхността на фасадата, или пък могат да бъдат насаждани в „джобове” на многопластови мембрани. Модулната система е предварително подготвена и затова монтирането й на фасадната стена е относително лесно за изпълнение. Живата фасада, при която растенията израстват от мембраните, е много по-естествена, въпреки че монтирането й отнема повече време. Различните, защитени от разделяне пластове на устойчиви паропропускащи мембрани се монтират на носеща подконструкция, която позволява на кореновата система да се разклонява и да задържа субстрат и вода.

И в двата случая напояването се извършва чрез водна система, която се пълни от контейнери с остатъчна дъждовна вода.

Във всички случаи – независимо дали растенията са неделима част от фасадата или са монтирани на нея с малко разстояние от самата фасада – фасадата трябва да функционира безупречно през зимата и през лятото, когато климатичните условия са неблагоприятни.

И в това приложение, топлоизолацията от екструдиран полистирен FIBRANxps – изолацията, която защитава там, където други изолации не могат, е отново най-добрият избор.