pixel

Urban Innovation Forum 2013 Градът & Сградите

Форумът ще се проведе на 23.04.2013г. в SOFIA EVENT CENTER на бул. Черни връх 100.
Целта на URBAN INNOVATION FORUM е да срещне иноватори от индустриите свързани с управление на градското планиране с градските лидери, които работят за превръщането на своите градове в „ умни”.
Форумът ще бъде проведен в две сесии: The City & The Buildings

 Сесия THE CITY

През 2050 година повече от 6 милиарда жители ще живеят в градовете. Развитието на градовете в „интелигентна” градска среда още веднъж показва, че градовете трябва да  са оптимизирани за икономическа активност, консумация на енергия, въздействие върху околната среда и подобряване качеството на живот. Развиващите се градове в целия свят са изправени пред предизвикателството да съчетават конкуретноспособност  и устойчиво градско развитие. През следващите 20 години, всяка година към световната карта  ще бъде добавян еквивалента  на 7 градове с повече от 10 милиона души. В резултат на това градовете ще представляват голяма част от населението на света и ще допринасят за непропорционалното разпределение на световните икономики. Градовете, освен това влияят на изменението на климата и са засегнати от последиците му. Увеличението на броя на големите градове се изправя пред енергийни и екологични предизвикателства. За решаването на тези предизвикателства те трябва да използват по-ефективно ресурсите,  да са фокусирани върху потреблението и да се ръководят от новите технологии.

Устойчивият и интелигентен град комбинира технологичните цели със социалните фактори:
Икономика (висока продуктивност и предприемачество)
Мобилност (силна инфраструктура и устойчиви транспортни системи)
Околна среда (устойчиво управление на ресурсите, предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда)
Култура  (културни центрове и разнообразие в обществения живот)
Управление (политически стратегии и перспективи, прозрачност и участие на обществото в процеса на вземане на решения).

Сесия THE BUILDINGS

Сградите играят важна роля в енергийната ефективност – те са потребители на 40% от консумираната енергия, от които 75% за отопление и охлаждане и само 25% за топла вода, електричество и уреди. Причината е една – лоша изолация. Време е да се реагира, тъй като сградите могат да имат значителен принос в борбата с изменението на климата и консумирането на енергия.
В Европейския съюз  2/3 от енергията се използва за отопление и охлаждане и 270 милиарда EUR е ежегодната загуба на ЕС поради липсата на енергийна ефективност.
Ако сградите са енергоефективни, 3.3 милиона барела петрол могат да се спестяват всеки ден. Чрез прилагане на енергоефективни мерки в сградите, всяка година 460 милиона тона емисии CO2 могат да се намалят.  До 530,000 работни места могат да бъдат създадени, ако следваме амбициозната стратегия за подобряване на енергийната ефективност на сградите.
През 2030 година се очаква да се увеличи тройно използването на климатик. Повечето от тази енергия се губи поради недостатъчна изолация.
С потенциалните икономии от 6 милиарда тона емисии CO2, сградите са основен източник за енергийните спестявания и намаляване на вредните газове.

Може да харесате още...