Устойчива защита на птиците с помощта на специални тухли

Nistklinker

Немската компания Hagemeister допринася за опазването на природата и околната среда със специалната тухла Nistklinker, която служи като убежище за различни видове птици и прилепи. Тухлата, която дава възможност за гнездене на видовете, може да бъде интегрирана при създаването на нови постройки или като част от реновацията на жилища.

Nistklinker

Енергийното обновяване е принос към опазването на климата чрез намаляване на енергийната консумация на една къща. Но понякога от това страда защитата на видовете. Ако фасадите са добре изолирани, процепите и пукнатините в стените се затварят, като така животните губят мястото си за гнездене. Въпреки това, много от дивите птици и прилепите са защитени от различни закони и строителите са длъжни да запазят гнездата на животните или да създадат нови. Това не важи само в случай на ремонт: ако една къща е разрушена и новопостроена, трябва да се дадат и съответните възможности за гнездене. За тази цел Hagemeister е разработва тази специална тухла, която визуално се адаптира към фасадата на къщата и дава удобно убежище за различни животински видове. Независимо от цвета, структурата или формата на тухлите, специалният вид клинкер може не само да бъде индивидуално съобразен с нуждите на клиента, но и с тези на обитателите на фасадите. 

Nistklinker

Специално оформената тухла първоначално е монтирана в няколко сгради в края на 2018 година. Пролетта на 2019 г., а с нея и сезонът на гнездене на много видове птици, ще покаже колко успешно се използват заместващите местообитания.

За повече информация: Hagemeister

Вижте също...