pixel

Въпросник на Коалиция „Достоен дом“ към политици и граждани относно жилищната политика в България

dostoen dom

Коалиция за подобряване на жилищните условия в България “Достоен дом” изпраща ОБРЪЩЕНИЕ за национален консенсус за формулиране на нова българска жилищна политика, адресирано до българските политици и гражданите.

Обръщението е придружено с Въпросник за граждани, имащ за цел да представи виждането на различните политически формации, както и на гражданите за развитието на жилищната политика в три основни направления:
1) Нова национална жилищна стратегия;
2) Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради;
3) Социални жилища.

Въпросникът за граждани е отворен за попълване до 20 март 2017 г. Отговорите и на двата въпросника ще бъдат анализирани и обобщени и ще послужат като основа за бъдещи дискусии по темата.

Може да харесате още...