Вижте как можете да спрете активен воден теч с Кьостер KD BLitz Power!

Кьостер KD BLitz Power за хидроизолиране на минерални субстрати от негативната страна срещу вода под налягане, например във вътрешната изолация на сутерена. Системата спира течащата вода и образува постоянен хидроизолационен слой върху зидарията и бетона. Всички компоненти са комбинирани в един цялостен пакет.

Разходната норма е 0.5 кг – 1 м²;