pixel

Защо връщат контрола на ДНСК върху малките строежи

DNSK

„Основният мотив за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК е актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на Наредбата”, уточниха от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), считано от 26.11.2012 г. административният контрол върху законосъобразността на строежите от четвърта, пета и шеста категория е вменен на общинските администрации, а органите на ДНСК упражняват административен контрол върху законосъобразността на строежите от първа, втора и трета категория.

„Тъй като има издадени заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория преди предоставянето на правомощия на общинските администрации за контрол на тези строежи през месец ноември 2012 г., в действащите разпоредби на ЗУТ изрично е предвидено, че издадените заповеди от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от оправомощено от него длъжностно лице до 26.11.2012 г. за строежи от четвърта, пета и шеста категория са изпълняват от органите на ДНСК”, допълват от МРРБ.

fakti.bg

 

Може да харесате още...