pixel

Здравко Здравков е новият гл. архитект на София

Здравко Здравков печели конкурса за главен архитект на София, сочат резултатите от протокола за резултатите и окончателното класиране в конкурса за длъжността.
Здравко Здравков е проектант на жилищни сгради и създател на Архитектурно бюро „Квадра 04″.

Той печели първо място в конкурса с обща оценка от защита на концепция и интервю – 52,83. Втори остава Влади Иванов Калинов с общ резултат 52.59.

Здравко Здравков е роден през 1972 година. Бил е главен архитект на Червен бряг и от 10 години живее в София.

В 14-дневен срок от представянето на протокола на комисията, кметът на София трябва да издаде акт за назначаване на кандидата, който е класиран на първо място.

Конкурсът за избор на главен архитект на Столична община стартира на 27 януари. Предишният главен архитект Петър Диков подаде оставка след 10 години работа на този пост. В конкурса се явиха общо 15 кандидати, но по документи отпаднаха двама още в началото.

Освен Здравко Здравков до последния етап беше и Влади Калинов, който сега е директор на строителния контрол в Столичната община.

Концепцията на новия главен архитект

По време на публичното си представяне през март Здравков предложи обединяване на отделите „Общи устройствени планове“ и „Подробни устройствени планове“.

Той предвижда допълнителни задачи за отдел „Благоустройствени функции“. Предлага и три нови отдела – „Анализ и развитие на транспорта“, „Жилищни територии“, „Недвижимо културно наследство“.

„Най-важната част е звено за градско и пространствено планиране – пряко подчинено на главния архитект, привлечен състав от външни експерти – постоянен консултативен съвет“, каза тогава той.

В концепцията му е заложен и интернет портал – вътрешен за координация, както и външен, в който ще има и електронни услуги. Предлага и свързване на дигиталните архиви на направлението и районните администрации.

В концепцията му за града предлага равнопоставеност на различните видове градски транспорт.

dir.bg

Може да харесате още...