pixel

БАИС ще проведе семинар на 25 февруари

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще проведе на 25 февруари т.  г. семинар „Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти. Различия в изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. на министъра на регионалното развитие. Национални изисквания за строителните продукти.”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира на 25 февруари /четвъртък/

СЕМИНАР

„Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти. Различия в изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. на министъра на регионалното развитие. Национални изисквания за строителните продукти.”
ВАЖНО: Нов момент в изискванията към строителните продукти е обнародваната Заповед №РД-02-14-1329 от 03 декември 2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на строителните продукти в строежите, която ще бъде представена на семинара.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

гр. София, УАСГ, корпус Б, етаж 3, Заседателна зала на Строителен факултет

ЛЕКТОР:

Кристина Цалова, началник отдел «Оценяване на съответствието»,  МРРБ

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

08:30-09:00 ч.
Начало на обучението: 09:00 ч.
Кафе пауза:10:30 – 11:00 ч.
Край на обучението: 12:30 ч.

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Фирма:
Тел. /Факс.
Е-mail.
Представител/и:

Желаещите да участват трябва да изпратят попълнена регистрационна карта и копие от платежно нареждане на:
[email protected]; [email protected]
до  23 февруари 2016 г. Таксата за участие е 50,00 лв. без ДДС

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА СЕ ПРЕВЕЖДА ПО БАНКОВ ПЪТ:

Българска асоциация за изолации в строителството
Уникредит Булбанк, клон „Лозенец”
IBAN: BG66UNCR75271000012019
BIC:UNCRBGSF

ДАННИ ЗА ФАКТУРА:
Фирма:
Адрес:
ЕИК:
Идент. № по ДДС:
МОЛ:

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оксана Генадиева,
Главен секретар на БАИС
тел: 02 963 10 71; 088 637 2236

Може да харесате още...