pixel

Българска компания предлага виртуално обучение за роботизирано полагане на пръскан бетон

Leaf group

Фирма Лийф Група ЕООД  предлага обучение на 3D симулатор за роботизирано полагане на пръскан бетон.

Провеждането на тренировъчни курсове посредством симулатор, най-вече на неопитните оператори има особено голям принос в процеса на квалификация на персонала. Използването на симулатора е отличен начин да се допълнят теоретичното и практическото обучение. 3D симулаторът е подходящ и за повишаване квалификацията на по-опитни оператори, гарантирайки, че дори такива с дългогодишен стаж са преминали стандартизирано сертифициране. Освен това, този инструмент може да се използва както за „освежаване“ на стари умения, така и за преквалификация на торкретисти, запознавайки ги с нов робот или контролен блок за управление.

Leaf group beton

Като допълние, 3D симулаторът предлага ефективно, безопасно и икономично трениране, елиминирайки разходите за бетон и депониране на отпадъци, както и твърде ранното излагане на неопитните оператори в опасната работна среда на тунелните и минните изработки. По този начин процесът на виртуално обучение на операторите увеличава безопасността, подобрява качеството и спестява пари. Най-голямата полза за клиента от използване на симулатора е възможност за трениране на оператори на роботи за пръскан бетон в посока намаляване на рикошета или постигане на правилната дебелина на слоя. Симулаторът елиминира и загубите от използване на бетон, което е невъзможно при обучението в реална работна среда на обекта.

РАБОТНА СРЕДА: 3D симулаторът предоставя различни сценарии на обучение и разнообразни случаи на работа в мини и тунели. Това дава възможност квалификацията да бъде съобразена с настоящите и бъдещи нужди на клиента.

ЗАДАЧИ: 3D симулаторът разполага с богат набор от задачи, постепенно развиващи уменията на курсиста. Тези задачи са разработени така, че да помагат на начинаещите оператори да научат как се полага пръскан бетон, но представляват предизвикателство дори и за по-опитните оператори.

3D: 3D симулаторът използва високотехнологична триизмерна технология. Това е от изключително значение за виртуалната подготовка на оператори на роботи за пръскан бетон. Причината е, че посредством симулатора обучаващият се има възприятие за пространството в тунела и е в състояние да преценява ъгъла на пръскане и разстоянието на дюзата до повърхността на скалата. Така обучението с емулираната 3D среда увеличава реализма на симулацията.

РОБОТИ: 3D симулаторът предоставя възможност да бъдат обучавани специалисти опериращи с роботите за пръскан бетон на MEYCO. Всеки манипулатор се управлява посредством оригинален, създаден от производителя на съответната машина дистанционен команден пулт.

Продуктът има референции от минни и строителни компании в Австралия, Швеция и Норвегия.

За повече информация относно обучителните програми www.leaf-group.com.

Може да харесате още...