pixel

Дълбочинна защита за бетон – за днес, за утре, за десетилетия напред

Известно е, че абсорбцията на вода в резултат на капилярното всмукване на бетона може да бъде предотвратена чрез стандартна хидрофобизация. С течение на времето мономерните алкил-алкокси-силани са доказали изключителната си ефективност за постигане на този ефект. Тази стандартна хидрофобизация обаче представлява допълнителна технологична стъпка при изграждането или в ремонтния процес на бетона. Това невинаги е възможно поради графика на изпълнение, зреенето на бетона или други причини. В дългосрочен аспект отказът от тази стъпка се оказва скъпо струващо решение.

Няма съмнение, че ако предотвратим проникването в конструкцията на вода и разтворените в нея продукти, намаляваме драстично негативните въздействия. Ключовият въпрос обаче е, кой е правилният начин за да постигнем това?

Обработката с водоотблъскващи системи, наречена хидрофобизация, чрез използване на продуктите за строителна защита SiloTreat®, е ефективна и уникална. Хидрофобизаторът SiloTreat®DH прониква дълбоко в бетона и създава постоянна защита срещу трансфера на водата в течната ѝ форма. В същото време, запазва възможността парите да мигрират отвътре навън.

SiloTreat®DH

Разрушаване на покритието върху бетон, както и на бетона под него, вследствие на капилярно- проникваща вода в бетона под покритието.

За разлика от SiloTreat®, полимерните покрития, предназначени за защита на конструкции, например акрилатните или епоксидните системи, образуват върху повърхността филм. Водата не може да проникне в покритието, но и водните пари от вътрешността не могат да мигрират навън заради блокираните пори на повърхността. Така голяма част от тях преминават в течна фаза и дават начало на процеси на изнасяне на водоразтворимите компоненти, съдържащи се в бетона и зидарските разтвори, и на процеси на вторична кристализация, например при контакт с въглеродния диоксид.

Пример за масирано излужване на калциев хидроокис от бетона и образуване на калциев карбонат по повърхността на нетретирани с хидрофобизатор елементи:

SiloTreat®DHSiloTreat®DH
Иначе казано, големите молекули на полимерните покрития за водна защита са запечатали порите на субстрата и той не може да „диша”. Процесът се задълбочава, преминавайки през различни етапи на физични и химически промени. Това води до увеличено вътрешно напрежение, което предизвиква увреждания, като видимият резултат е често срещаните бели петна върху повърхността, разрушено защитно покритие и дори ронене и отчупване на парчета от бетона. Не трябва да бъде пренебрегвано и стареенето, предизвикано от UV лъчите, което значително намалява защитните свойства на покритията.

В противовес на описания сценарий, хидрофобиращите молекули на нисковискозната, течна силанова система SiloTreat®DH са с размери стотици пъти по-малки от размерите на порите. Благодарение на това продуктът прониква дълбоко в матрицата на бетона и се свързват химически с вътрешните стени на порите в него, увеличава повърхностното напрежение и създава трайна хидрофобна защита в дълбочина. Вода и разтворените в нея замърсители не може да навлезе в порите, но водните пари мигрират свободно. Конструкцията остава „дишаща”.

SiloTreat®DH
Бетон с непропускливо покритие, разрушено вследствие движение на водата в течна фаза (капилярно) и конденз на водни пари под покритието. Отново липса на дълбочинно хидрофобиран бетонов слой под покритието.

Силановата система SiloTreat®DH осигурява не само защитата на вашите сгради, но в крайна сметка защитава вашите инвестиции. Специфичните ѝ свойства допринасят за добавяне на ценни експлоатационни качества към бетонните конструкции:
– Водоотблъскващият продукт SiloTreat®DH прониква в дълбочина и не се влияе от въздействието на ултравиолетовите лъчи или от абразивното натоварване (например трафик, ветрова ерозия и др.);
SiloTreat®DH запазва паропропускливостта на бетона;
– Дълбочинният хидрофобизатор SiloTreat®DH не променя външния вид на повърхността на бетона;
SiloTreat®DH може да удължи значително експлоатационния живот на бетонните конструкции;
SiloTreat®DH може да бъде използван преди нанасяне на продукта SiloTreat® Concrete BD, който служи за повърхностно хидрофобиране;
SiloTreat®DH увеличава устойчивостта на повърхността на бетона, подложена на цикли на замръзване и размразяване;
SiloTreat®DH е отлична основа под бои и покрития. Той предотвратява трансфера на вода по капилярен път на границата между покритието и бетона, предотвратява отлепването му, предотвратява образуването на кристали, които пробиват покритието, увеличават адхезията на стироловата дисперсия, метакрилатната смола, силиконовите и епоксидните системи и осигурява дълготраен експлоатационен живот.

SiloTreat®DH
Степен на проникване на SiloTreat®DH в бетон – над 10 мм.

Области на приложение:
– Видим/архитектурен бетон;
– Фасадни фибро-циментови плоскости;
– Бетонни настилки;
– Бетонни паркинги;
– Мостови конструкции;
– Пристанищни съоръжения;
– Тунели и подлези;
– Бетонни панели;
– Стоманобетонни естакади за тръбопроводи;
– Хидротехнически съоръжения и др.

За контакти и повече информация – Лийф Група.

Може да харесате още...