Бързосвързващо циментово лепило за експресно лепене на плочки