pixel

Баумит ЙонитКолор – пресен въздух

Baumit Ionit maske

Баумит Йонит:
– действа позитивно върху сърдечно-съдовата система;
– засилва имунната система;
– повишава работоспособността;
– по-здравословен вътрешен климат.

Влияние на въздушните йони върху вътрешния климат

Около 90% от нашия живот прекарваме във вътрешни пространства. Всеки ден ние вдишваме невероятните 25 кг въздух. Затова вътрешният въздух има особено влияние върху нашето здраве. Това означава, че въздухът е нашата най-важна „храна“. Качеството на вътрешния въздух зависи от множество различни фактори, като температура, миризма, прах, бактерии, но и от броя на йоните в него.

По въздуха могат да се предават болести или да бъдат отключени алергии и алергична астма. Здравословният въздух, от друга страна, насърчава жизнеността и работоспособността. Въздушните йони са естествена съставна част от нашия въздух.

Йоните въздействат положително върху качеството на живот. Колкото е по-голям броят на въздушните йони, толкова „по-чист“ е въздухът. Йоните привличат фината прах и полените и ги превръщат в по-големи, по-тежки единици. Те бързо падат на пода и благодарение на това не могат повече да бъдат вдишвани.

ЙонитКолорТочно в това може да помогне и Баумит Йонит. Боята Баумит Йонит увеличава трайно броя на полезните за здравето въздушни йони и така допринася за здравословен вътрешен климат. Проучванията на университетската клиника във Фрейбург* потвърждават позитивното влияние на въздушните Йонит йони.

Влагането на боята Йонит води до значително покачване на броя на въздушните йони. Това води до значително активиране на тези гени, които играят важна роля за имунния отговор на организма**. Освен това може да бъде доказано, че това не води до вредни емисии на озон, фина и най-фина прах.

Измерването на въздушните йони показва, че при използването на покрити с Йонит плочи се генерират средно 8.142 ± 435 йони на cm³. При употреба на непокрити референтната контрола показва брой на йоните средно около 451 ± на cm³. ***

Относително влияние показва експозицията на белодробните клетки към въздушните йони по отношение на генната експресия. Ясно бе показано, че контактът с въздушните йони, които се получават от Йонит, води до активиране на тези гени, които играят роля при клетъчния имунен отговор.

Дори ако получените дотук знания не са пряко преносими за сложните процеси на имунната система в човешкото тяло, резултатите са първата индикация, че въздушните йони, генерирани от Йонит, също предизвикват имунен отговор при дишане на човека, като защитават срещу инфекции.

ЙонитКолорУвеличаване на броя на йоните във въздуха:
– по-пресен въздух;
– подкрепа на имунната система;
– без вредни вещества.

*) Университетска клиника във Фрайбургския институт за медицина на околната среда и хигиена на болниците под ръководството на университетски проф. д-р по медицина Мерш-Зундерман

Доклад по проекта Nr. VMS-13-2011

**) Имунен отговор е реакцията на имунната система на организми и субстанции, които тя е разпознала като чужди.

***) Изследователски експеримент: Стоманените плочи, покрити с Йонит, са разположени в камера за генериране на въздушни йони. Въздухът, обогатен с йони, се предава директно върху клетъчната култура за период от 60 минути. При създаването на експеримента се внимава да не се допуска обогатен с йони въздух да бъде в контакт с пластмаса по пътя към белодробните клетки, тъй като в противен случай броят на йоните ще се редуцира значително. След това клетките се инкубират в продължение на още 23 часа при нормални условия и след това се събират. Този период след инкубация е необходим, за да се даде възможност на белодробните клетки да реагират на променените условия със своя клетъчен цикъл. Като контрола, описаният тест се провежда и с непокрити стоманени плочи. Целият изследователски експеримент се повтаря три пъти, за да се получат статистически значими резултати.

За повече информация – Баумит.

Може да харесате още...